אופציות בולטות

הטובותשינוי יומי
ערך פיננס אפ 946.13%
הזדמנות יהש אפ724.07%
הזדמנות יהש אפ69.09%
טוגדר אפ 67.62%
רציו פטרול אפ 26.29%
ספרינג אפ 15.95%
מנרב פרויקט אפ25.49%
חלל תקש אפ 92.76%
אנרג’יקס אפ 31.83%
הזדמנות יהש אפ80.90%
הגרועותשינוי יומי
טכנופלס ונצ אפ2-37.91%
מרחביה אפ 3-37.65%
קנאשור אפ 2-23.08%
וויי בוקס אפ 1-23.08%
שיח מדיקל אפ1-22.76%
רותם אנרגיה אפ1-11.94%
קנאשור אפ 3-10.00%
צירון אפ 5-9.38%
סולגרין אפ 6-6.65%
אמות אפ 9-4.39%

דירוגים נוספים