אופציות בולטות

הטובותשינוי יומי
פנטזי נטורק אפ254.64%
רותם אנרגיה אפ337.93%
חלל תקש אפ 916.49%
קנאשור אפ 210.26%
אנרג’יקס אפ 310.03%
טוגדר אפ 89.63%
פנינסולה אפ 35.29%
שוהם ביזנס אפ 14.40%
אמות אפ 93.47%
מניבים ריט אפ 23.45%
הגרועותשינוי יומי
אופל בלאנס אפ 3-56.57%
אליום מדיקל אפ9-36.79%
רותם אנרגיה אפ1-16.67%
טוגדר אפ 6-12.21%
גו.די.אם אפ3-ש-9.09%
פטרוטקס אפ 8-9.09%
קנביט אפ 2-3.55%
הזדמנות יהש אפ8-2.78%
רציו פטרול אפ 2-2.01%
וויי בוקס אפ 2-1.44%

דירוגים נוספים