אופציות בולטות

הטובותשינוי יומי
אליום מדיקל אפ928.15%
סאני תקשורת אפ325.00%
סלקום אפ 224.54%
פנטזי נטורק אפ220.23%
מיקרומדיק אפ 2212.73%
צירון אפ 512.00%
מניבים ריט אפ 211.67%
טכנופלס ונצ אפ29.50%
שוהם ביזנס אפ 13.33%
רציו אפ 182.60%
הגרועותשינוי יומי
אפולו אפ 2-41.18%
פנטזי נטורק אפ3-26.42%
קנאשור אפ 3-12.18%
קנביט אפ 2-ש-9.59%
קנאשור אפ 2-8.59%
אנלייט אנר אפ 2-7.00%
טוגדר אפ 5-6.97%
קנאשור אפ 1-5.77%
אינטרקיור אפ 3-1.38%
מיקרונט אפ 1-0.67%