אופציות בולטות

הטובותשינוי יומי
ערך פיננס אפ 847.57%
פנינסולה אפ 217.30%
מרחביה אפ 317.28%
טוגדר אפ 914.52%
ביג אפ 58.66%
הכשרה התחש אפ68.64%
לוזון קב אפ 45.71%
מנרב פרויקט אפ23.96%
אנרג’יקס אפ 33.44%
קנביט אפ 22.04%
הגרועותשינוי יומי
ויקטורי אר 2-36.61%
חלל תקש אפ 9-25.39%
דקמא קפיטל אפ 2-15.87%
ערך פיננס אפ 9-12.90%
אלקטריאון אפ 2-9.51%
פטרוטקס אפ 8-9.09%
פנינסולה אפ 3-7.31%
מור השקעות אפ 1-0.12%
מוביל מקס אפ5-ש0.00%
וויי בוקס אפ 20.00%

דירוגים נוספים