פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל0353153425,5197,4316.7%
חיפושי נפט וגז161043018,1185,2764.7%
השקעה ואחזקות258134618,0335,2514.7%
תעשיה3418136542,32612,32611.1%
נדלן ובינוי811014105162,52447,32842.4%
מסחר ושרותים4025137831,9919,3168.4%
ביטוח6010721,4676,2515.6%
בנקים7100863,00218,34616.5%
סה"כ מניות והמירים20975589873532,166154,970100.0%

דירוגים נוספים