פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל1786628853297,55627,25010.4%
חיפושי נפט וגז10762337,07910,3574.0%
השקעה ואחזקות1911245448,79913,6315.2%
תעשיה30162268191,96253,62120.5%
נדלן ובינוי362946111117,90532,93412.6%
מסחר ושרותים3412337982,80923,1318.8%
ביטוח6100735,5669,9353.8%
בנקים62109325,87091,02534.8%
סה"כ מניות והמירים3191444208831,325,964370,381100.0%

דירוגים נוספים