פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל899135453477,42820,96635.0%
חיפושי נפט וגז5713257,3962,0033.3%
השקעה ואחזקות13836578,4712,2943.8%
תעשיה1822266627,2397,37612.3%
נדלן ובינוי32166311128,8337,80713.0%
מסחר ושרותים2016427811,9343,2325.4%
ביטוח601073,3579091.5%
בנקים7200956,81315,38425.7%
סה"כ מניות והמירים190162535887281,72476,286100.0%

דירוגים נוספים