פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל0353153425,5197,3753.7%
חיפושי נפט וגז52053046,23713,3636.8%
השקעה ואחזקות1814164833,6799,7344.9%
תעשיה21331165109,14931,54615.9%
נדלן ובינוי434024107191,46455,33628.0%
מסחר ושרותים3329137554,88315,8628.0%
ביטוח1600719,5645,6542.9%
בנקים36009204,47759,09829.9%
סה"כ מניות והמירים124151600875995,047287,586100.0%

דירוגים נוספים