פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל0353153425,5196,7673.5%
חיפושי נפט וגז91573120,8155,5202.9%
השקעה ואחזקות1527175945,25312,0006.2%
תעשיה20331265119,69531,74116.4%
נדלן ובינוי37452710977,58320,57410.6%
מסחר ושרותים27361275131,67234,91718.1%
ביטוח5200728,7467,6233.9%
בנקים63009280,06274,26738.4%
סה"כ מניות והמירים1191646068891,008,140267,340100.0%

דירוגים נוספים