פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל80200254534246,00066,68532.6%
חיפושי נפט וגז101082814,2073,8511.9%
השקעה ואחזקות1723195926,8567,2803.6%
תעשיה2725146675,06320,34810.0%
נדלן ובינוי523125108109,37529,64914.5%
מסחר ושרותים2833167762,31816,8938.3%
ביטוח4300710,5362,8561.4%
בנקים63009209,76856,86327.8%
סה"כ מניות והמירים2243283368881,027,045278,407100.0%

דירוגים נוספים