מכירה בחסרתאריך פרסום אחרון:

מכירה בחסר של נכסי הון

[No canvas support]
Copyright (c) 2013-2016 Nick Downie

מכירה בחסר של נכסי חוב

[No canvas support]
Copyright (c) 2013-2016 Nick Downie

השינוי בשורט על מניות
לעומת תשואות בפועל

שבוע חודש שנה
[No canvas support]
Copyright (c) 2013-2016 Nick Downie

מדריך שימוש במכירות בחסר

מדריך למכירה מניות ונ"יע בשורט – כל מה שצריך לדעת

יתרות שורט

חדשות

חדש בפורטל הפיננסי של "גלובס": ריכוז נתוני מכירה בשורט
   
איך להיחשף להשקעה בזהב?
   
מדריך למכירה מניות ונ"יע בשורט – כל מה שצריך לדעת
   

מכירה בחסר של מניות ת"א 35
מול מדד ת"א 35

3 שנים מקסימום
[No canvas support]
Copyright (c) 2013-2016 Nick Downie

מכירה בחסר של מק"מ
מול ריבית ב"י

5 שנים מקסימום
[No canvas support]
Copyright (c) 2013-2016 Nick Downie

שינויים בולטים ביתרות מכירה בחסר

מניות אג"ח פתח הכל >

קיטון פוזיציות מכירה בחסר

גידול פוזיציות מכירה בחסר

יחס שורט למחזור ממוצע (SIR)

מניות אג"ח פתח הכל >