מדד מחירים/תשומה לשנת 2018

  בחר את שנת המדד     
  אינפלציה בין השנים 1982- 2018  
חודש מדד המחירים לצרכן מדד תשומה הבנייה למגורים מדד המחירים הסיטונאיים
נקודות * מדד מתוקנן % -שינוי ב נקודות * מדד מתוקנן % -שינוי ב נקודות * מדד מתוקנן % -שינוי ב
1 99.9 99.9 -0.5 %    111.7 111.7 0.5 %    92.1 %    92.1 0.1 %   
2 100.0 100.0 0.1 %    112.0 112.0 0.3 %    92.9 %    92.9 0.9 %   
3 100.3 100.3 0.3 %    112.1 112.1 0.1 %    92.9 %    92.9 0.0 %   
4 100.7 100.7 0.4 %    112.4 112.4 0.3 %    93.8 %    93.8 1.0 %   
5 101.2 101.2 0.5 %    112.5 112.5 0.1 %    94.2 %    94.2 0.4 %   
6 101.3 101.3 0.1 %    112.6 112.6 0.1 %    95.2 %    95.2 1.1 %   
7 101.3 101.3 0.0 %    112.9 112.9 0.3 %    94.9 %    94.9 -0.3 %   
8 101.4 101.4 0.1 %    113.1 113.1 0.2 %    95.0 %    95.0 0.1 %   
9 101.5 101.5 0.1 %    113.1 113.1 0.0 %    95.2 %    95.2 0.2 %   
10 101.8 101.8 0.3 %    113.2 113.2 0.1 %    95.8 %    95.8 0.6 %   
אינפלציה שנתית -99.0% -99.0% -99.0%
מדד המחירים לצרכן - 2018
מדד המחירים לצרכן

* מכפילי תיקון לצורך השוואה למדדים קודמים
מכפילי תיקון מדד המחירים לצרכן מדד תשומה הבנייה למגורים מדד המחירים הסיטונאיים
שנה וחודש מקדם מקדם מקדם
1/1994 2.421 - -
1/1995 - - 2.015
1/1999 1.581 - -
1/2001 1.064 - -
1/2003 1.068 - -
2/2004 - 2.048 -
1/2006 - - 1.791
1/2007 1.038 - -
1/2009 1.051 - -
1/2011 1.061 - -
8/2011 - 1.323 -
1/2013 1.0517 - -
1/2015 1.02 - -
1/2017 0.989 - -