גלובס פיננסי

מדד מחירים/תשומה לשנת 2020

  בחר את שנת המדד     
  אינפלציה בין השנים 1982- 2020  
חודש מדד המחירים לצרכן מדד תשומה הבנייה למגורים מדד המחירים הסיטונאיים
נקודות * מדד מתוקנן % -שינוי ב נקודות * מדד מתוקנן % -שינוי ב נקודות * מדד מתוקנן % -שינוי ב
1 100.4 100.4 -0.4 %    114.7 114.7 0.2 %    92.5 %    92.5 0.3 %   
2 100.3 100.3 -0.1 %    114.7 114.7 0.0 %    91.1 %    91.1 -1.5 %   
3 100.7 100.7 0.4 %    114.9 114.9 0.2 %    91.4 %    91.4 0.3 %   
4 100.4 100.4 -0.3 %    114.8 114.8 -0.1 %    87.3 %    87.3 -4.5 %   
5 100.1 100.1 -0.3 %    114.7 114.7 -0.1 %    85.7 %    85.7 -1.8 %   
6 100.0 100.0 -0.1 %    114.7 114.7 0.0 %    86.7 %    86.7 1.2 %   
7 100.2 100.2 0.2 %    114.7 114.7 0.0 %    87.8 %    87.8 1.3 %   
8 100.2 100.2 0.0 %    114.8 114.8 0.1 %    88.0 %    88.0 0.2 %   
9 100.1 100.1 -0.1 %    114.7 114.7 -0.1 %    88.2 %    88.2 0.2 %   
אינפלציה שנתית -99.0% -99.0% -99.0%
מדד המחירים לצרכן - 2020
מדד המחירים לצרכן

* מכפילי תיקון לצורך השוואה למדדים קודמים
מכפילי תיקון מדד המחירים לצרכן מדד תשומה הבנייה למגורים מדד המחירים הסיטונאיים
שנה וחודש מקדם מקדם מקדם
1/1994 2.421 - -
1/1995 - - 2.015
1/1999 1.581 - -
1/2001 1.064 - -
1/2003 1.068 - -
2/2004 - 2.048 -
1/2006 - - 1.791
1/2007 1.038 - -
1/2009 1.051 - -
1/2011 1.061 - -
8/2011 - 1.323 -
1/2013 1.0517 - -
1/2015 1.02 - -
1/2017 0.989 - -
צרו איתנו קשר *5988