מדד מחירים/תשומה לשנת 2019

  בחר את שנת המדד     
  אינפלציה בין השנים 1982- 2019  
חודש מדד המחירים לצרכן מדד תשומה הבנייה למגורים מדד המחירים הסיטונאיים
נקודות * מדד מתוקנן % -שינוי ב נקודות * מדד מתוקנן % -שינוי ב נקודות * מדד מתוקנן % -שינוי ב
1 100.1 100.1 -0.1 %    114.0 114.0 0.6 %    92.2 %    92.2 -1.2 %   
2 100.2 100.2 0.1 %    114.1 114.1 0.1 %    92.6 %    92.6 0.4 %   
3 100.7 100.7 0.5 %    114.1 114.1 0.0 %    93.9 %    93.9 1.4 %   
4 101.0 101.0 0.3 %    114.2 114.2 0.1 %    94.0 %    94.0 0.1 %   
5 101.7 101.7 0.7 %    114.3 114.3 0.1 %    94.5 %    94.5 0.5 %   
6 101.1 101.1 -0.6 %    114.3 114.3 0.0 %    93.8 %    93.8 -0.7 %   
7 100.8 100.8 -0.3 %    114.3 114.3 0.0 %    93.1 %    93.1 -0.7 %   
8 101.0 101.0 0.2 %    114.4 114.4 0.1 %    93.1 %    93.1 0.0 %   
9 100.8 100.8 -0.2 %    114.4 114.4 0.0 %    92.7 %    92.7 -0.4 %   
10 101.2 101.2 0.4 %    114.3 114.3 -0.1 %    92.8 %    92.8 0.1 %   
אינפלציה שנתית -99.0% -99.0% -99.0%
מדד המחירים לצרכן - 2019
מדד המחירים לצרכן

* מכפילי תיקון לצורך השוואה למדדים קודמים
מכפילי תיקון מדד המחירים לצרכן מדד תשומה הבנייה למגורים מדד המחירים הסיטונאיים
שנה וחודש מקדם מקדם מקדם
1/1994 2.421 - -
1/1995 - - 2.015
1/1999 1.581 - -
1/2001 1.064 - -
1/2003 1.068 - -
2/2004 - 2.048 -
1/2006 - - 1.791
1/2007 1.038 - -
1/2009 1.051 - -
1/2011 1.061 - -
8/2011 - 1.323 -
1/2013 1.0517 - -
1/2015 1.02 - -
1/2017 0.989 - -