אדריכלות ניהולית גלובלית
יום ב' 7.12.15, 13:30

עיצוב ופיתוח תהליכים ניהוליים

חמי פרס, מייסד קרן פיטנגו
דוד מימון, מנכ"ל אל על
יפה ויגודסקי, יו"רית מעגלים
ארן אלסנר, מנכ"ל מחלבת טרה
עו"ד נחמה ברין, ראש מחלקת חברות ושוק הון, גולדפרב זליגמן
ציפי עוזר-ערמון, מנכ"לית לומניס

מנחה: אודי אהרוני, מנכ"ל להב פיתוח מנהלים, הפקולטה לניהול, אונ' ת"א

 

 
ההרשמה הסתימה