סיכון מחושב
יום ב', 7.12.15, 15:15

גישות ואסטרטגיות לעידוד השקעות

אלי גרונר, מנכ"ל משרד ראש הממשלה
שי באב"ד, מנכ"ל משרד האוצר
רוני קוברובסקי, נשיא החברה המרכזית ליצור משקאות קלים

מנחה: חגי גולן, עורך ראשי, גלובס

 
ההרשמה הסתימה