דוח אמון
2019

פרימה-פיול בחדשות

סוכן חדשות
 
שיתוף-פעולה בהיקף מיליוני דולרים בין אוניברסיטת בן-גוריון לחברת פרימה-פיול האמריקנית להפקת דלק מאצות
שיתוף-הפעולה מתמקד בפיתוח טכנולוגיות של מיצוי אצות לייצור דלקים שניתן למחזרם וכן ייצור מוצרים נלווים בעלי ערך גבוה ; הפיתוח ייעשה ע"י המעבדה לביוטכנולוגיה של אצות במכונים לחקר המדבר בקמפוס האוניברסיטה בשדה בוקר