מנכ"ל קבוצת הבנקאות השוויצרית UBS, פטר וופלי, מזהיר: הגאות באשראי - מתכון להסתבכות

"העלייה בשיעור ההלוואות בסיכון גבוה עלולה להוביל לתביעות משפטיות ולפגוע בתדמית הבנקים" * "מוסדות פיננסיים שחושבים לטווח הארוך מכירים בקיומה של אחריות מסוימת שכוללת תנאי עסקה, מינוף ואיכות"

העלייה בשיעור ההלוואות בסיכון גבוה עלולה להוביל לתביעות משפטיות ולפגוע בתדמיתם של בנקים להשקעות - כך אומר פטר וופלי, מנכ"ל קבוצת הבנקאות השווייצרית UBS. האזהרה ממחישה את החששות הגוברים בקרב בכירים במערכת הבנקאות, לפיהם הגאות בתחום המינוף עלולה לגרור את הבנקים למאבקים משפטיים עם לקוחותיהם, אם תתחולל תפנית בתחום האשראי.

וופלי הוא האחרון בשורת הבנקאים, המשקיעים ונציגי רשויות הפיקוח שהתריעו מפני הקריטריונים הרופפים בתחום ההלוואות, שמובילים לעלייה בהיקף המינוף ובהלוואות סינדיקציה, שכנגדן הלווים אינם מקבלים את הערבויות וההתחייבויות הרגילות.

וופלי השווה את ההשלכות הפוטנציאליות של הגאות בהלוואות לתוצאותיה של התפוצצות בועת המניות בסוף שנות התשעים, שבגינה הסתבכו בנקי השקעות בשורה של שערוריות חשבונאיות וחקירות מטעם רשויות הפיקוח. הנזק התדמיתי שנגרם מכך לבנקים היה גדול מהנזקים הכספיים שהם ספגו.

בנקים שחותמים על הלוואות גדולות נוהגים לצמצם את חשיפתם תוך כמה חודשים, באמצעות חלוקת ההלוואות לנתחים נפרדים ומכירתם למשקיעים אחרים.

עם זאת, וופלי מצביע על קיומם של שיקולים רחבים יותר. "מנהג זה כרוך בסיכון פוטנציאלי כיוון שהוא חושף את הבנק לתביעות משפטיות ולמעורבות בסכסוכים, וגם עלול לפגוע במוניטין של הבנק", אמר וופלי. "מסיבה זו, מוסדות פיננסיים שחושבים בטווח הארוך מכירים בקיומה של אחריות מסוימת שכוללת תנאי עסקה, מינוף, איכות ועוד".

בנקאים בכירים אחרים שמעורבים בתחום המימון הממונף חושבים כמו וופלי. "לסתום את האף בזמן שאתה חותם עסקאות ומספק הלוואות זה טוב ויפה אם אתה לא מתכנן להישאר בעולם הבנקאות לאורך זמן, אלא לשהות בו לביקור קצר בלבד", אמר מנכ"ל באחד הבנקים האירופיים. "אבל אם אתה מתכנן לפעול בשוק הבנקאות לאורך זמן, מכירת הלוואות שאיכותן גרועה אינה בדיוק מתכון טוב להצלחה בעסקים".

UBS נוקט זהירות בתחום המימון הממונף, למרות שהוא הגמיש את הקריטריונים להענקת הלוואות והאיץ את תהליך קבלת ההחלטות במטרה לשפר את התחרות מול חברות הביי-אאוט.

חברות הביי-אאוט ולווים אחרים מפעילים לחץ גובר על הבנקים להגמיש את קריטריונים שלהם להלוואות, ובמקביל דורשים המשקיעים חשיפה למוצרים שמניבים תשואות אטרקטיביות.

חלק מהבנקאים חוששים שהשימוש הגובר בהלוואות cov lite (הלוואות ללא בטחונות) עלול לסבך את ארגונן מחדש של חברות שנקלעות לקשיים. הלוואות כאלה יאפשרו לחברות הללו להמשיך ולפעול במשך זמן ממושך יותר לפני שהן יכריזו על השתמטות מחובות.

לעומת זאת, בנקאים אחרים טוענים שהלוואות cov lite מעניקות ללווים גמישות רבה, שתאפשר להם להתמודד בהצלחה מרובה יותר עם העליות והמורדות של המחזורים הכלכליים.

חברות ביי-אאוט גדולות מבקשות מבנקי ההשקעות לסכן שיעור גדול יותר של הונם באמצעות חיתום חלק מהמניות שמונפקות כדי לממן עסקאות ביי-אאוט. כמו כן נדרשים הבנקים להעניק ערבות כתנאי להשתתפותם במימון עסקאות ביי-אאוט.