"כל ניסיון להשתמש בכוח ההצבעה של המדינה לקידום מועמדים בעלי קשרים הוא פסול"

כך כותב שלמה אליהו במכתב שפרסם היום בו הוא תוקף את שר האוצר על התנהלותו במינוי יו"ר ללאומי

שלמה אליהו תוקף את שר האוצר, יובל שטייניץ, על התנהלותו במינוי יו"ר לבנק לאומי, מאשים אותו בכוונה למנות לדירקטוריון לאומי אנשים לא ראויים ומביע תמיכה נחרצת בקיום אסיפה כללית בלאומי במועד שנקבע, 11 במארס. שטייניץ הוא השר האחראי מטעם המדינה על בנק לאומי. במכתב שפרסם היום טוען אליהו כי "האפשרות שמינוי דירקטורים ויו"ר דירקטוריון יושפעו משיקולים לא עניינים עומדת בסתירה לחוק. כל ניסיון לעשות שימוש בכוח ההצבעה של המדינה לצורך קידום מועמדים בעלי קשרים אלו ואחרים הוא ניסיון פסול מיסודו".

לדעת אליהו במצב בו המדינה מחזיקה 11.4% בלבד ממניות לאומי, בשעה שציבור בעלי המניות מחזיקים בלמעלה מ-85% מהמניות (היתרה בידי העובדים - ע.פ) וכאשר שטייניץ הצהיר בפומבי על כוונתו למכור את מניות המדינה בזמן הקרוב "נשמט הבסיס המוסרי לניסיונה של המדינה לעשות שימוש בכוח ההצבעה שלה על מנת להשפיע על ניהול הבנק לאחר לכתה".

אליהו מתנגד לדחיית האסיפה הכללית ומעוניין כי המועמד מטעמו, ד"ר דוד קליין, לשעבר נגיד בנק ישראל, יתמודד באסיפה וייבחר לדירקטור. במכתבו קורא אליהו לבעלי המניות להצביע בעד קליין. "במצב כיום, כל אחד מבעלי המניות יכול וצריך להשפיע על מינוי דירקטורים. אם כל אחד מאיתנו, בעלי המניות, יצביע עבור המועמד המתאים ביותר, מועמד זה ייבחר ברוב גדול בין אם המדינה תתמוך בבחירתו אם לאו", כותב אליהו.

לאור אי הבהירות המשפטית לגבי קיום האסיפה הכללית של 11 במארס פנה בנק לאומי לפרופ' שרון חנס ולפרופ' עומרי ידלין כדי לקבל את חוות דעתם בעניין. ביום א' פרסמה רשות ניירות ערך חוות דעת המטילה ספק בחוקיות קיומה של האסיפה.

ברשות מסבירים כי מכיוון שסעיף 87 בתקנון הבנק סותר את חוק החברות יש בעיה עם לוח הזמנים להצעת מועמדים לדירקטוריון ולכן יש לדחות את האסיפה. הערכות כי לאחר שמועמדות מאור ירדה צפויה האסיפה הכללית להידחות כדי לאפשר למועמדים נוספים, בהם מקורבי ראש הממשלה בנימין נתניהו, להתמודד.

בתוך כך פנתה היום תנועת אומ"ץ למפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, בבקשה שיבדוק את "האשראים והערבויות של הטייקונים הגדולים שפעלו מאחורי הקלעים לבחירתה של גליה מאור ליו"ר דירקטוריון בנק לאומי", לטענת אומ"ץ. מאור "ניסתה לכאורה לכופף את החוק ולהתאימו לצרכים אישיים, ומתעורר חשד כבד כי להנהלת בנק לאומי יש מה להסתיר מידיעת הציבור".