טרי בחוץ, ברודט מוביל לתפקיד היו"ר

ועדת נוף לבחירת הדירקטורים בבנק לאומי עתידה להגיש את 5 מועמדיה לדירקטוריון כבר ביום חמישי הקרוב **בירושלים טוענים: "הוועדה נגועה בשיקולים זרים"

כעס רב בירושלים על הליך בחירת הדירקטורים בבנק לאומי, שמנהלת ועדת המניות מטעם המדינה, בראשות עו"ד מרגלית נוף. "העסק הזה צריך להיות יותר שקוף, מתנהלים דברים תמוהים. לא ברור מי משפיע על הוועדה", אומרים בירושלים. "ההתנהלות של ועדת נוף נגועה בשיקולים זרים".

ועדת נוף מתכננת להעביר למזכירות בנק לאומי את שמות חמשת מועמדיה לדירקטוריון כבר ביום חמישי הקרוב, שישה ימים לפני המועד האחרון להגשת מועמדות. לפי הערכות, בימים הקרובים יופעל על הוועדה לחץ כבד, גם מצד גורמים פוליטיים, במטרה להשפיע על הרכב הרשימה. בסיבוב הקודם התערב שר האוצר, יובל שטייניץ, וניסה להשפיע על שיקוליה של נוף.

הוועדה כבר סיימה את שלבי המיון והראיון של כ-30 מועמדים שביקשו להתמודד על כיסא הדירקטורים, וכעת היא עוסקת בגיבוש הרשימה של חמשת המועמדים מטעמה. בין המועמדים שהוועדה מתכוונת להציג נמצאים דוד ברודט, לשעבר מנכ"ל האוצר ויו"ר בנק מזרחי, ויהודה דרורי, שהיה בשנות ה-80 המפקח על הביטוח במשרד האוצר. ייתכן שהוועדה תבקש להאריך את כהונתם של שני דירקטורים מכהנים מתוך הארבעה שכהונתם מסתיימת בקיץ.

נוף לא בחרה ביו"ר רשות ניירות ערך משה טרי כמועמד מטעמה לתפקיד דירקטור בבנק לאומי. טרי, המקורב לראש הממשלה נתניהו, נחשב עד עתה למועמד המוביל לתפקיד יו"ר לאומי, אך הוועדה העדיפה מועמדים אחרים. אם טרי לא ייבחר, גדלים סיכוייו של ברודט להתמנות ליו"ר לאומי.

אם טרי לא יוצג כמועמד לדירקטור מטעם המדינה, הוא ישקול להציג מועמדות עצמית, בהתאם לתקנון הבנק. התאריך האחרון להצגת מועמדות הוא יום ד', 21 באפריל. האסיפה הכללית שבה ייבחרו חמישה דירקטורים חדשים תתקיים ב-2 ביוני.

מועמדים מטעם עצמם

מתברר כי בתהליך גיבוש המועמדים, אחד הקריטריונים החשובים שראתה הוועדה לפניה הוא מידת יכולתם של דירקטורים חדשים לעבוד בשת"פ עם מנכ"ל לאומי, גליה מאור. לאחרונה אמרה מאור כי "פרישתו של איתן רף מחדדת את הצורך ביציבות ניהולית - ואני רוצה לשים מתחת לאמירה זו קו מדגיש - המבוססת על יחסים תקינים בין הדירקטוריון להנהלה ובמיוחד בין היו"ר למנכ"ל. ההנהלה בראשותי תעשה הכול כדי שמרקם היחסים הזה יישמר".

היום (א') פנתה תנועת אומ"ץ למבקר המדינה ולשר האוצר בדרישה שוועדת נוף תציג לפחות עשרה מועמדים, כדי שהאסיפה הכללית של הבנק תוכל לבחור מתוכם חמישה. עוד טענה אומ"ץ כי דבריה של נוף הבוקר ב"מעריב" - "התחשבנו בעובדה שמאור תוכל להמשיך לעבוד עם הדירקטורים החדשים, זה חיוני להמשך היציבות הניהולית בבנק" - הם פגיעה במינהל תקין.

אף שאין הכרח בכך, ההערכה המקובלת היא כי היו"ר החדש של לאומי, שיחליף את רף הפורש, ייבחר מבין הדירקטורים החדשים.

מלבד המועמדים שתציג ועדת נוף, רשאי כל בעל מניות להציע את עצמו או מועמד מטעמו לתפקיד דירקטור, וזאת לפי סעיף 87 בתקנון הבנק. אף שהסעיף בניסוחו הנוכחי סותר את חוק החברות, בכוונת הבנק לתקן את התקנון ולהתאימו לחוק רק לקראת סוף השנה.

שני מועמדים שיתמודדו בכל מקרה הם איזי תפוחי, לשעבר יו"ר בזק ואפריקה ישראל, ועמוס ספיר, עד לאחרונה יו"ר חברת הדירוג מעלות. שלמה אליהו, בעל המניות הפרטי הגדול ביותר בבנק, צפוי להגיש מחדש את מועמדותו של ד"ר דוד קליין, לשעבר נגיד בנק ישראל.

לאחר האסיפה הכללית יצטרך בנק ישראל לאשר את חמשת הדירקטורים שייבחרו. לפיקוח על הבנקים קצובים 60 יום כדי לסיים את בדיקת הנאותות. רק בסיומה ולאחר קבלת היתר יוכלו הדירקטורים להיכנס לתפקידם. הדירקטוריון החדש יצטרך לבחור יו"ר, וועדת המניות תצטרך, על פי חוק, להתייעץ לגבי היו"ר הנבחר עם המפקח על הבנקים בבנק ישראל ועם שר האוצר.