אני ואפסי עוד

אפילו במציאות השלטונית הישראלית, שר החקלאות קובע רף חדש לחוצפה: שלום שמחון התעצבן על בדיקה שערך מבקר המדינה ולכן פטר את עצמו מניגוד עניינים שבו פעל. עכשיו הוא מקדם תוכנית של משרדו, שעשויה להכניס כספים לו ולבני משפחתו > משה ליכטמן

מעולם לא היה עימות כזה בין שר בממשלת ישראל לבין מבקר המדינה. בבסיס העימות בין שר החקלאות שלום שמחון למבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס עומדת שאלה עקרונית וחשובה - הגדרת סף ניגוד העניינים שאסור לשר לעבור. על כך מן הסתם ניתן לקבל פרשנויות ועמדות רבות ומגוונות, מקילות ומחמירות. אולם במקרה הזה העימות לא נעצר בשאלה התיאורטית: בעקבות שימוע שנערך לו במשרד המבקר, ובמחאה על קביעותיו של המבקר, החליט שמחון להעניק לעצמו פטור מניגוד העניינים שבו הוא מצוי, ולפעול לקידומה של תוכנית שנויה במחלוקת שעשויה להכניס כספים לו ולבני משפחתו. השר הגדיל לעשות וגם טרח והודיע על כך למבקר לינדנשטראוס מסיבות שכל קורא מוזמן לנחש בעצמו.

יהיו מי שיגידו שאפילו בסטנדרטים של שלטון החוק בישראל שמחון קבע כאן שיא חדש של חוצפה ועזות מצח, אולם חשבה יותר השאלה האם בעל תפקיד בישראל שמרשה לעצמו לצפצף בכזאת בוטות על מי שאמור לשמור על מינהל תקין, בכלל יכול להישאר בתפקידו. בשלב זה לפחות נדמה שלפטרונו של שמחון, יו"ר מפלגת העבודה אהוד ברק, אין שום בעיה עם זה.

חבילת מענקים בגליל

פרשת שמחון החלה להתגלגל בעקבות תחקיר של מוסף G ("שלום גליל", 6.11.2008). בשם הצורך לייעל את משק ייצור הביצים, יזם והוביל שר החקלאות רפורמה בענף הלול בתקציב כולל של 300 מיליון שקלים.

בבסיסה של הרפורמה עומדת תוכנית שלפיה מושבי הגליל, ובעיקר במועצה האזורית מעלה יוסף, יקבלו חבילת מענקים והטבות כספיות מיוחדות על מנת שיוציאו את הלולים המשפחתיים משטח המושבים, שם הם נמצאים בדרך כלל בסמוך לבתים הפרטיים. הלולים, לפי התוכנית, יועברו לכשמונים לולי ענק תעשייתיים שיוקמו במקום שטחי יער שיבוראו.

אם תיושם התוכנית יהיו לה שלוש תוצאות עיקריות. הראשונה היא שחברי המושבים בגליל יפנו קרקע יקרה יחסית לטובת הקמת צימרים - חמישה צימרים לכל נחלה משפחתית. השנייה היא שהחקלאים במושבים ישכירו את מכסות הלולים שלהם ליצרנים גדולים, מעין אוליגרכים חדשים בתחום החקלאי, וכך בעצם יקבלו מהמדינה רנטה - הסובסידיה עבור הביצים - בלי לעבוד. התוצאה השלישית היא צמצום משמעותי של שטחי היער בגליל העליון, שכן כל לול ענק שכזה ישתרע על-פני שטח השווה לשלושה מגרשי כדורגל.

"פיילוט" במגרש הביתי

ואיזה הוא היישוב הראשון שבו המדינה תערוך את ה"פיילוט" להוצאת הלולים המשפחתיים? מושב אבן מנחם, שבו מתגורר שר החקלאות שמחון. עלותו של הפיילוט: 40 מיליון שקלים.

השר שמחון הוא "בן ממשיך" בנחלת המשפחה במושב, שמחזיקה מכסת ביצים גדולה, והוא עתיד להיות נהנה ישיר מהרפורמה. לשמחון יש בגליל שני אחים, דני ומאיר, גם הם בעלי נחלות ובעלי מכסות ביצים, שייהנו גם הם מהשינוי. מלבדם לשמחון יש בגליל עוד שלושה בני דודים שהם בעלי נחלות ומכסות. גם הם ייהנו.

אגב, את האישורים התכנוניים להעתקת לולי הענק והקמת צימרים חדשים ייתן אח נוסף של שמחון, אלי, המכהן כיו"ר הוועדה המקומית מעלה הגליל.

מהו גודל ההטבה הצפויה לבעל נחלה המשתתף ברפורמה? על-פי חישובי משרד החקלאות, שווי המענק עשוי להגיע ל-100 אלף שקלים לנחלה. הסובסידיה המובטחת לבעלי מכסות גידול ביצים מוערכת ב-30-50 אלף שקלים לשנה לטווח של כעשר שנים. שחרור הקרקעות והמענקים לטובת בניית צימרים מוערך בעוד 200-300 אלף שקלים. בסך-הכול יש פוטנציאל הטבה של כחצי מיליון שקלים לכל בעל נחלה במושבי הגליל המחזיק מכסה לייצור ביצים.

שמחון חיכה במסדרון

על-פי החוק וכללי מניעת ניגוד עניינים של שרים ושל סגני שרים, לשמחון היה אסור לעסוק ברפורמה בכל דרך שהיא, שכן יש לו עניין אישי בה וכיוון שעם הנהנים ממנה נמנים גם שני אחיו ושלושה מבני דודיו.

על-פי החוק, כדי לעסוק ברפורמה היה שמחון צריך להודיע מראש למבקר המדינה על מעורבותו ולבקש אישור מיוחד וכן לקבל חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה בדבר ניגוד העניינים. הוא לא עשה זאת.

כפי שנחשף בתחקיר G, שמחון יזם את הרפורמה, היה פעיל באופן אישי בגיבושה וארגן את התקציבים להפעלתה. סייעו לו העוזרת הבכירה עליזה כהן ובכירים נוספים במשרד החקלאות.

בנקודה קריטית לתוכנית - אישורה בממשלת אולמרט בקיץ 2007, נזכר שמחון להודיע למבקר המדינה וליועץ המשפטי לממשלה על כך שיש לו עניין אישי ישיר בתוכנית. בדיעבד גם טען עו"ד ערן אטינגר, היועץ המשפטי של משרד החקלאות, ששמחון לא השתתף בגיבוש ההצעה שהובאה לממשלה.

היועץ המשפטי לממשלה דאז, מני מזוז, הסתפק בכך שאסר על שמחון להשתתף בישיבת הממשלה שדנה בנושא. כשהרפורמה עלתה לדיון שמחון חיכה במסדרון; השרים שנשארו בפנים לא הביעו עניין מיוחד, והממשלה החליטה לאשר.

"הדוח ידבר בעד עצמו"

מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס לא השתכנע מעמדתו של שמחון שלפיה הוא פטור מביקורת משום שדיווח על העניין האישי שלו לפני ישיבת הממשלה. לינדנשטראוס משוכנע ששמחון פעל בניגוד עניינים כאשר יזם וקידם את התוכנית, וכי ההודעה שניתנה לפני ישיבת הממשלה אינה פוטרת אותו מעניין החריגה בהתנהגותו.

זה היה נושא השימוע בפגישה שנערכה ב-9 בפברואר 2010 בלשכתו של לינדנשטראוס ובהשתתפותם של שמחון ויועציו עליזה כהן וערן אטינגר. הוויכוח התלהט, ולינדנשטראוס התעקש: פעלת בניגוד עניינים, ואת ההודעה מ-2007 מסרת בדיעבד, אחרי שכבר יזמת את הרפורמה וקידמת אותה.

זמן מה לאחר השימוע העביר שמחון ללינדנשטראוס הודעה מדהימה בחוצפתה: הוא דיווח שהוא מבטל בדיעבד את הודעתו מ-2007 על כך שהוא מצוי בניגוד עניינים. זאת ועוד: הוא גם הודיע ללינדנשטראוס, שבעקבות ביטול ניגוד העניינים הוא גם מתכוון לקדם באופן אישי את הרפורמה כפי שהתקבלה בממשלה.

מלשכת מבקר המדינה נמסר: "עמדתנו בעניין זה, כמו לגבי שאר חמישים הדוחות שיופיעו בכרך 60ב', הועברה כנהוג ועל-פי החוק ב-15.2.10 לראש הממשלה לצורך מתן הערותיו. 10-12 שבועות לאחר שהדוח נשלח לרוה"מ, הוא יפורסם כמקובל. מעבר לכך, בשלב זה אין ביכולתנו להוסיף דבר, עד שיפורסם הדוח שידבר בעד עצמו".

מלשכת השר שמחון לא נמסרה תגובה עד למועד סגירת הגיליון.