סקר: חברות עסקיות העלו היקף הכיסוי הביטוחי

בה בעת שהעלויות של פרמיית ביטוחי הרכוש והחבויות של החברות העסקיות ירדו או נותרו ללא שינוי ב-2010, היקף הכיסוי הביטוחי דווקא גדל והשתפר. כך מסתמן מתוצאות סקר הביטוח שערך פורום מנהלי הכספים (ה-CFO) בקרב חבריו, שבין היתר אחראים בחברות שלהם גם על נושאי הביטוח. בפורום ה-CFO, בראשות נגה קינן, מציינים כי על הסקר השיבו 56 מהחברים.

בהתייחס לסוגיית הביטוחים הכלליים, ללא תחום ביטוח דירקטורים ונושאי משרה - כגון ביטוחי מבנה ותכולה - עלה מהסקר כי בה בשעה שעלויות הפרמיה ברוב המקרים ירדו (32%) או נותרו ללא שינוי (44%), היקף הכיסוי הביטוחי שמציעים המבטחים לחברות לא נפגע ואף שופר - 58% מהמשיבים ציינו שהיקף הכיסוי נשאר זהה, וכ-36% נוספים דיווחו על שיפור בתנאי הביטוח והרחבת הכיסוי הביטוחי.

כך או כך, התייקרות הביטוח האלמנטרי של החברות העסקיות לא התרחשה בשל מגמה גורפת של ייקור הביטוח על ידי חברות הביטוח. "החברים ציינו בתשובותיהם כי מחירי הפרמיה עלו ברוב המקרים בשל הגדלת הכיסוי או תוספות נכסים", מציינים בפורום.

הורדה ממשית

מהסקר - שמתבסס על מספר נאה של משיבים, אך נמוך מדי לצורך קביעת מגמות ממשיות - מסתמן בנוסף שבכל הנוגע לביטוחי דירקטורים ונושאי משרה (D&O), אצל מרבית החברות (42%) נמצאה ירידה בעלויות הפרמיה, בה בעת שהיקף הכיסוי נותר בעינו (70% ללא שינוי, ועוד 3% שדיווחו על עלייה בהיקף הכיסוי). לא זו אף זו, ב-9 מ-17 המקרים שבהם צוינה על ידי המשיבים בסקר ירידה בעלות הפרמיה, היקף הכיסוי הביטוחי נותר זהה למצב שהיה ב-2009. כלומר ה-CFO דיווחו למעשה על הורדה ממשית של מחיר הפרמיה ללא פגיעה בכיסוי.

נציין כי ביטוח דירקטורים ונושאי משרה תופס תאוצה בשוק המקומי, לאור חשיבותו הגוברת שנובעת מהגברת דרישות האחריות של המנהלים בחברות לגבי מצב החברות. זאת, בדומה למצב המוכר בארצות הברית, שם הפסדים של חברות וטעויות עסקיות מגיעים לא אחת עד לבתי המשפט, במסגרת תביעות נגד הדירקטורים והמנהלים בחברות.

מהסקר מסתמן עוד כי מרבית החברות העסקיות נעזרות במומחים לצורך עריכת הביטוחים בחברות - כשרק 10% מהחברות שהשתתפו בסקר סגרו את הביטוח שלהן ישירות מול המבטחים. כמו כן, מרבית ה-CFO שהשיבו בסקר העידו על עצמם כי הם לא נוהגים לקבל אוטומטית את ההצעה הזולה ביותר, משום שהחברות משקללות את המחיר עם היבטים אחרים לפני שנופלת הכרעה.