מה חושבים 22 האנשים של ועדת רוטשילד?

כלכלנים, עובדי ציבור ובעלי נטייה חברתית - כך אפשר לאפיין את הצוות שהקים נתניהו לצורך הידברות עם אנשי המחאה; האם הם יביאו לשינוי חברתי-כלכלי?

כבר ברור היום כי הציפיות מ"צוות רוטשילד" שבראשות פרופ' מנואל טרכטנברג אינן רק לנהל מו"מ עם נציגי המחאה, אלא להציע שינויים מרחיקי לכת במדיניות הכלכלית-חברתית של ישראל. הצוות, שצפוי להתכנס היום לישיבת היכרות ראשונה, כבר זכה לביקורת חריפה: איך צוות גדול כל כך (14 חברים ועוד 8 מומחים שיצטרפו לדיונים) יתפקיד ויסכים על שינויים מרחיקי לכת? "אכן לא כל כך ברור לנו איך בדיוק העסק הזה יעבוד", הודה אחד מאנשי הצוות, "אבל יש כאן הזדמנות גדולה מאוד לשנות, ואנו סומכים על מאנו שידע לנהל את הדברים".

בחינת השמות בצוות מגלה שהוא נשלט כמעט לחלוטין בידי כלכלנים (18 מתוך 22), ורוב החברים בו הם פקידי ממשלה ועובדי ציבור בהווה ובעבר (19 מתוך 22). כמו כן יש בצוות ייצוג ניכר לאנשי אקדמיה והוא מורכב בעיקר מגברים (17 מתוך 22). מבחינה אידיאולוגית, חלק ניכר מחברי הצוות הם בעלי רגישות חברתית או נטיות מוכחות לשמאל.