לתת ליצירה לנצח את הכוחניות

ב דומה לעשרת ימי התשובה במסורת היהודית, עשרת הימים הקרובים דורשים חשבון נפש ותיקון במספר תחומים הנוגעים לשידורי הטלוויזיה המסחריים. סיום שנת 2012 מביא עמו שינוי משמעותי בשידור המסחרי בישראל; ויש לנצל את עשרת הימים הקרובים על מנת להבטיח, ששינוי זה יהיה נכון וחיובי עבור שוק הטלוויזיה וציבור הצופים בכלל.

כידוע, המועד האחרון להגשת בקשה למעבר לרישיון, על-ידי בעלי הזיכיון הקיימים, הינו ה-31 בדצמבר 2011. הצעות חוק לשינוי "כללי המשחק" בעולם הרישיונות; ההתנגדות לדחיית התשלומים של "ישראל 10" והשלכותיה; והשפעותיו של המשבר הכלכלי, על פעילות הערוצים המסחריים בחודשים האחרונים - מעיבים על המעבר ומגבירים את חוסר הבהירות לגבי הצלחתו בעת הזו.

הרפורמות בעולם השידורים, נועדו להבטיח הסדרה כוללת, לעומת המשכתה של שיטת הטלאים, המונעת מלחצים ומפתרונות דחוקים. ערב המעבר לרישיונות, נדרשת יציבות רגולטורית ועסקית, נדרשים שחקנים מקצועיים רבים, שירצו להתמודד, ונדרשות פעולות להשלמת מארג מקצועי וסדור, על-ידי רפורמה מבנית (מיזוג גופי הרגולציה) וטיפול בעוגת הפרסום לשם הרחבתה.

בימים אלה, הדיון צריך להיות מקצועי ולא פוליטי. המענה המתאים לכל אחת מהסוגיות שעל הפרק, אינו תלוי בעמדה פוליטית או בשייכות מפלגתית. נדרש מענה רגולטורי כולל, הבוחן את כלל הנתונים ומציע פתרונות מאוזנים. הרשות השנייה - כרגולטור מקצועי ואחראי - הצביעה בישיבת המועצה האחרונה, על החשיבות של המשך פעילותם של שני ערוצי טלוויזיה מסחריים לפחות, ותפקודן של שתי חברות חדשות, לפחות, בערוצים המסחריים. ריבוי שחקנים בענף מאפשר היצע תכנים רחב יותר, מגדיל את היקף ההשקעה ביצירה הישראלית, ומבטיח הספקת מידע חדשותי מגוון ואמין, לטובת הציבור ולטובת כל העוסקים בתעשייה.

המרת החוב בתוכן

בנקודת זמן זו, ישנו חשש גדול להשגת יעדים אלה. כדי לקדמם, יש צורך במספר פעולות מיידיות, שיתנו פתרונות אחראיים ומאוזנים. ראשית, יש לדחות - באמצעות תיקון חקיקה - את המועד האחרון להגשת בקשות לקבלת רישיון, לזכיינים הקיימים, ולהעמידו על ה-31 למרץ 2012. פרק זמן זה ייצור בהירות באשר למצבו של ערוץ 10, למספר השחקנים המרכזיים (ברודקסאט) וייתן הערכה מדויקת יותר לגבי עוגת הפרסום מ-2012 ואילך.

ניתן היה לדחות את החזרת החובות הכספיים עד לסוף 2012. הדבר היה עומד בהלימה עם מועד המעבר לרישיונות. החלטה כזו הייתה מפנה משאבים להשקעה ביצירה ובתכנים, ומאפשרת לערוץ 10 להמשיך בשידוריו ולהיערך למעבר לשידור ברישיון.

לנוכח החלטת ועדת הכלכלה, ודרישתה לעמידה מלאה של הזכיין בדרישות החוק, הפתרון טמון בהמרת כספי החוב להשקעה בתוכן, במקום השבתו למדינה. יש לקבוע כי השקעה זו תתבצע במהלך התקופה הקרובה, מעבר למחויבות השוטפת. באופן זה, המסך והציבור ירוויחו מתוכן מושקע, נוסף על הקיים. הסיוע שפתרון זה יעניק לתחום היצירה, את הנחוץ במיוחד בעת הזו, בה הופסקו הפקות ופרויקטים טלוויזיוניים, בשל הצמצום בעוגת הפרסום ובהכנסות המשדרים.

יישום ההצעות האמורות ייתן פתרון לבעיות הדחופות, יסייע ליוצרים, יבלום את הטלטלה ויבטיח קבלת החלטות ממצב שקול, מאוזן ורגוע יותר.

למרבה הצער, המחוקק לא התיר לרשות השנייה לשקול ולדחות את החזר החובות, להמירו בהשקעה בתוכן, או לראות בו "הפרה זניחה". בכוונת מכוון נשאר עניין זה בסמכות המחוקק, המחייב לפיכך תיקון חקיקה, לו נדרשת הסכמה ציבורית רחבה.

בעת הזו, נכון כי כל מקבלי ההחלטות והגורמים המשפיעים ישתפו פעולה, מתוך ראייה ארוכת טווח של התהליכים, המשפיעים על פרצופה הדמוקרטי של החברה הישראלית. זוהי האחריות של כולנו, לא רק כלפי גופי השידור, אלא גם ובעיקר כלפי הצופה הישראלי, שראוי לקבל טלוויזיה מסחרית איכותית, מושקעת, עצמאית ויציבה כלכלית. עשרת הימים הקרובים, "ימי התשובה", הם חלון ההזדמנויות לקבלת ההחלטות הנדרשות.

בימים אלה נכון כי לא רק "חגי תשרי" ישמשו לנו כמקור השראה, אלא אף סיפור חג החנוכה, אותו אנו חוגגים כעת. לא נס נדרש על מנת שלא יוחשך המסך של ערוץ 10, כי אם גדלות נפש, התעלות ואחריות ציבורית - לשם ניצחון הרוח והיצירה על פני הכוח והכוחניות.

הכותב הוא מנכ"ל הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

צרו איתנו קשר *5988