"אדוני" קרא לעו"ד "עלוקה" - וישלם פיצוי בגין לשון הרע

עפ"י כתב התביעה, עמנואל פלד ("אדוני") הסתער על עו"ד טל בננסון במסדרנות ביהמ"ש בצעקות ובקריאות גנאי "עלוקות ונפלים"

בית המשפט המחוזי בת"א ביטל את פסק דינו של בית משפט השלום בהרצליה, בו נדחתה תביעת הדיבה שהגיש עו"ד טל בננסון נגד עמנואל פלד ("אדוני") לאחר שקבע, כי הדברים אותם הטיח בעו"ד בננסון אינם מהווים לשון הרע.

על-פי כתב התביעה, פלד הסתער על בננסון במסדרנות ביהמ"ש בצעקות ובקריאות גנאי "עלוקות ונפלים" ואיים ש"ידאג שלא יעבוד איתם אף לקוח ושלא תהיה להם פרנסה". פלד הכחיש את תיאור הדברים וטען, כי דווקא הלה הוא שאיים עליו. שופטת השלום השתכנעה כי בננסון הוכיח את עצם אמירת הדברים, אולם קבעה כי לא מדובר בלשון הרע.

לדברי השופטת, אדם סביר ורגיל שהיה נוכח במקרה במקום היה מבין דברים אלו כניבול פה גרידא, ולפיכך לא היה בהם כדי לפגוע בשמו הטוב של המערער.

אולם, שופטי ערכאת הערעור הילה גרסטל, עוזי פוגלמן ואילן שילה, קבעו כי הדברים שהטיח פלד במערער ואשר עצם אמירתם בפני קהל הוכחה, מהווים עילה לחיובו של פלד בעוולת לשון הרע.

השופטים הוסיפו, כי כינויי הגנאי "עלוקה" ו"נפל" עלולים לבזות או להשפיל בפומבי את האדם המכונה כך. במיוחד נכונים הדברים במקום שבו נאמרו הגידופים בבית המשפט בנוכחות קהל עו"ד.

לדבריהם, הגידופים הללו הוטחו בקרב גוף עמיתיו למקצוע של המערער, כמו גם לקוחות פוטנציאליים שעלולים היו לסווג את הדברים כפגיעה במשלח ידו של המערער.

השופטים חייבו את פלד בתשלום פיצויים למערער ללא הוכחת נזק בסכום של 50 אלף שקל, וכן חייבו אותו לשלם למערער הוצאות משפט בסך 20 אלף שקל. (ע.א 3245/04).