כלים סניטריים


תקן 1205 כולל הוראות מרחקי גישה לכלים השונים וכן את המפלס בו יש להתקינם * הוראות אלה בתקן הם המלצה ואינם מהווים חלק מחייב של התקן

כללי

סוג הכלים הלבנים ואיכותם קובעת למעשה את רמת חדרי השירות בדירה. בדרך כלל נבחרים הכלים הלבנים על ידי הדיירים, אם מתוך מספר דוגמאות שהקבלן מעמיד לרשותם, או שהם מספקים לקבלן את הכלים והוא מרכיב אותם.

אין כאן כוונה לסקור את הליקויים הנובעים מאיכות ירודה של הכלים הלבנים.

הליקויים העיקריים נובעים מהתקנת הכלים, וחיבורם למערכת התברואה.

בדרך כלל אין תלונות דיירים לגבי אופן ההתקנה של הכלים, ובלבד שההתקנה בוצעה על פי הוראות התקן.

עיקר התלונות עוסקות במיקום הכלים, קרי, צפיפות רבה של הכלים ואי השארת מרחב מספיק רחב לנוחיות המשתמש.

התקן:

תקן 1205 כולל הוראות מרחקי גישה לכלים השונים וכן את המפלס בו יש להתקינם.

הוראות אלה בתקן הם המלצה ואינם מהווים חלק מחייב של התקן.

כאשר יש מספר כלים לבנים בחדר שירותים אחד (כגון אמבטיה כיור רחצה ואסלה ), מאפשר התקן למתכנן לתכנן את סידור הכלים כך, שיתפקדו נכון וטוב, גם אם סידור מסוג כזה או אחר אינו מאפשר שמירה על כל מרחקי הגישה שבתקן.

מרחקי גישה כלים סניטריים

אמבט

מרחק הגישה לאמבט: 90/75 ס"מ.

במילים אחרות, צריך להשאיר סמוך לאמבט שטח פנוי מכלים לבנים אחרים, שהיקפו 90/75 ס"מ.

גובה פני האמבט יחסית למפלס הריצוף בחדר האמבט: 60-45 ס"מ.

כיור רחצה

מרחק הגישה לכיור רחצה: 100/75 ס"מ.

במילים אחרות, צריך להשאיר שטח פנוי מול הכיור וסמוך אליו. כלומר שטח פנוי מכלים לבנים אחרים, שמידותיו 100/75 ס"מ.

גובה פני הכיור העליונים יחסית למפלס הריצוף בחדר האמבט: 80-85 ס"מ.

כיור מטבח

מרחק הגישה לכיור מטבח: 120/100 ס"מ.

גובה פני הכיור העליונים יחסית למפלס הריצוף במטבח: 90 - 85 ס"מ.

אסלת ישיבה

מרחק הגישה לאסלה: 80/75 ס"מ.

גובה פני האסלה העליונים יחסית למפלס הריצוף בחדר שירותים: 39 ס"מ.

בידה

מרחק הגישה לבידה: 80/70 ס"מ.

גובה פני האסלה העליונים יחסית למפלס הריצוף בחדר שירותים: 39 ס"מ.

מקלחת

מרחק הגישה למקלחת: מקלחת פינתית 70/75 ס"מ. מרחק גישה למקלחת חזיתית 80/75 ס"מ.

גובה ראש מקלחת קבוע מעל מפלס האגנית: 210-190 ס"מ.

רום ברזי המקלחת מעל מפלס האגנית: 108-110 ס"מ.

מידות חדר אמבט ושירותים

מידות מינימליות של פנים חדר שירותים, המכיל: אמבט כיור רחצה אסלה, על פי הוראות ת"י 1205 הן: 240/210 ס"מ.

המדידה: בין חיפויי הקירות.

ההנחה היא, כי רק אדם אחד משתמש בחדר בזמן נתון.

ליקויים בכלים סניטריים - התקנה, איכות ירודה של הכלים, תכנון לא פונקציונלי:

תקופת בדק: שנה אחת מיום קבלת הדירה.

תקופת אחריות: שלוש שנים מתום תקופת הבדק.

ליקוי נפוץ באמבט: דיפון האמבט

האמבט עשוי בדרך כלל מפח פלדה (פלדה שמעובדת בצורת פח). פח פלדה זה עבה באופו יחסי, ומצופה באמייל.

ישנם יצרני אמבטים הממליצים, כי בזמן הרכבת האמבט ימולא המרווח, שבין תחתית האמבט לבין הרצפה - בחול.

המטרה: למנוע תזוזות של האמבט בגלל גמישות הפח ממנו מיוצר האמבט.

ניתן להשתמש במקום חול בנגטיב מיוחד מקלקר, המיוצר בדיוק לפי מידות האמבט.

התקן: תקן ישראלי מספר 238 אינו מחייב דיפון האמבט, אלא אם יצרן האמבט דרש זאת בהוראות ההתקנה.

סוג הליקוי: הליקוי ניתן לתיקון ולכן אינו מייצר ירידת ערך של המבנה.

תקופת בדק: שנה אחת מיום קבלת הדירה.

תקופת אחריות: שלוש שנים מתום תקופת הבדק.

ראה גם צנרת.


*הכותב הוא מנהל האגף הטכני של התאחדות הקבלנים והבונים בישראל.

צרו איתנו קשר *5988