הדיירים בפרויקט מגדלי ת"א בנחלת יצחק מבקשים למנוע הקמת מגדל נוסף

טוענים כי לא ניתנה להם הזדמנות לממש את זכותם להביא את עמדתם בפני הוועדה המחוזית, כפי שזכות זו מגיעה להם עפ"י דין

112 דיירים בפרויקט מגדלי תל-אביב ברחוב נחלת יצחק בת"א פנו לבית המשפט המחוזי בת"א בבקשה להוציא צו ביניים, האוסר על הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ת"א להעניק היתר בנייה להקמת מגדל מגורים, שגובהו 29 קומות בגובה 112 מטרים בסמוך ובצמוד למגדל המגורים בו הם מתגוררים.

הדיירים טענו בפנייתם לבית המשפט, כי לא ניתנה להם הזדמנות לממש את זכותם להביא את עמדתם בפני הוועדה המחוזית, כפי שזכות זו מגיעה להם על-פי דין. כמו כן, הם טוענים כי לא נערכה כל בדיקה וביקורת סבירה של המידע שהובא בפני הוועדה, ושהתגלה כבלתי מדויק ואינו משקף את הנעשה במציאות.

לדבריהם, לכל דרך ההליך התכנוני לא נשמע ולא מתנגד אחד ויחיד לתוכנית, דבר המעיד על ליקויים חמורים בהליך התכנוני ובהבאת דבר הפקדת התוכנית לידיעת ציבור השכנים הגובלים בה.

השופט עוזי פוגלמן הורה להעביר את הבקשה לתגובת הוועדות המחוזית והמקומית. בתיק העיקרי מתבקש בית המשפט להורות על ביטול התוכנית. (עת"מ 1891/06).