התעשיה הצבאית רשמה הפסד של 1.06 מיליארד שקל בארבע השנים האחרונות

המדינה העבירה לתעשייה הצבאית תקבולים בסכום של כ-496 מיליון שקל בשנת 2005

התעשייה הצבאית (תע"ש) הפסידה אשתקד 124.1 מיליון שקל, כך עולה מדו"ח החברות הממשלתיות לשנת 2005, שפירסמה היום (ד') רשות החברות הממשלתיות. בין השנים 2002-2004 רשמה תע"ש הפסד מצטבר של כ-939 מיליון שקל, ולפיכך סך הפסדי התעשייה בארבעת השנים האחרונות (2002-2005) מסתכמים בכ-1.06 מיליארד שקל. תע"ש מעסיקה כיום 2,926 עובדים. מחזור הכנסותיה הסתכם אשתקד בכ-1.6 מיליארד שקל ותזרים המזומנים השלילי מפעילות שוטפת הסתכם בכ-374 מיליון שקל. הפסדיה הכבדים של תע"ש בשנים האחרונות יצרו במאזנה גירעון בהון העצמי של כ-1.5 מיליארד שקל.

מהדו"ח עולה כי במשך שנת 2005 ובהתאם להתחייבות המדינה בהסכם הייצור, קיבלה תע"ש מהמדינה תקבולים על-חשבון הון המניות של כ-496 מיליון שקל. תקבולים אלה הועברו במישרין לחברה וסווגו כתשלום בגין התחייבות בשל יחסי עובד-מעביד. כמו-כן, במשך שנת 2005, קיבלה תע"ש סיוע להון חוזר בסכום של כ-396 מיליון שקל. נכון לסוף שנת 2005 עומד הגירעון בהון החוזר של תע"ש על כ-770 מיליון שקל.

מצבה הפיננסי של תע"ש גרם לרואי-החשבון של החברה לצרף לטיוטת הדו"חות הכספיים לשנת 2005 הערת "עסק חי". לפי ההערה, המשך קיומה של החברה כ"עסק חי" מותנה בקבלת סיוע מהמדינה בהיקף הדרוש לכיסוי הגירעונות בתזרימי המזומנים. לקראת סוף אוגוסט 2005 קיבלה ועדת השרים לענייני הפרטה החלטה בדבר הפרטת החברה ובדבר אופן ביצועה. בין השאר, נאמר בהחלטה כי מבנה ההון של החברה יוסדר, כך שיאפשר את הליך ההפרטה בתמורה חיובית. הסדרת מבנה ההון מותנית בהסדרת עניינים מרכזיים המפורטים בהחלטה, שטרם סוכמו, כגון הסדר עם עובדי החברה.

תע"ש, שהוקמה ב-89', עוסקת בייצור, פיתוח ואספקת נשק, תחמושת ואמצעי לחימה אחרים למערכת הביטחון, ליצוא ולגופים מקומיים. פעילות החברה מרוכזת ומבוצעת מול לקוחותיה בחמישה תחומי עיסוק עיקריים: תחמושת כבדה, מערכות רכב קרבי משוריין, חמ"מ אוויר קרקע, הנעה וחימוש רקטי ותחמושת קלה.

צרו איתנו קשר *5988