פשרה: פאסיפיק של קרסו תשלם 5 מיליון ש' בפרשת מסי הקנייה על כלי הרכב ניסאן סרנה

חברת פאסיפיק, הנמצאת בבעלות קבוצת קרסו ומייבאת כלי רכב מסוג ניסאן, תשלם לרשות המסים כ-5 מיליון שקל במסגרת פשרה בפרשת התשלום החסר של מסי קנייה על ייבוא כלי רכב מסוג ניסאן סרנה. כך נודע ל"גלובס".

רשות המסים טוענת כי פאסיפיק לא דיווחה על שינוי בסיווג כלי הרכב מסוג ניסאן סרנה בשנים 1999-2000 בעקבות החלפת צמיגים בדגמים אלו. הללו סווגו על ידה ככלי רכב ששיעור מס הקנייה החל עליהם מופחת - 75% במקום 95%.

אחד הקריטריונים לגובה מס הקנייה הוא המשקל המרבי המותר של כלי הרכב. מדובר בשקלול של משקל הרכב והעומס המותר על הסרנים. כלי רכב שמשקלו המרבי הוא מתחת ל-2,200 קילו יחויב ב-95% מס קנייה, בעוד שכלי רכב שמשקלו המרבי מעל 2,200 קילו יחויב ב-75% מס קנייה.

כאמור, בין השנים 1999-2001 הוחלפו הצמיגים בכלי הרכב ניסאן סרנה. כתוצאה מכך הופחת מקדם ההעמסה והיצרן נדרש להפחית את משקל הרכב ל-2,150 קילו. בעקבות זאת "עברו" כלי הרכב לקבוצה המחויבת במס בשיעור 95%.

נודע כי פאסיפיק טענה שלא ידעה על כך וכשגילתה זאת, החליפה בחזרה את הצמיגים לכלי הרכב שהיו במחסניה. כשאגף המכס והמע"מ גילה את הדבר, נערכה פשיטה על משרדי החברה. בין היתר נחקר בנימין קרסו ז"ל, ושוחרר בערבות של 5 מיליון שקל, בכדי שלא ייגרם נזק לחברה. לאחרונה הושג הסדר שבמסגרתו סוכם כי ערבות זו לא תוחזר לידי החברה.

המכס דרש מהחברה מסים בגובה 13 מיליון שקל בגין הפרשה. בשנתיים האחרונות התנהלו מגעים בין פאסיפיק, המיוצגת בידי עוה"ד שמואל קליין ושמעון מזרחי (הנשוי לבת משפחת קרסו), לבין רשות המסים, המיוצגת על ידי היועץ המשפטי, עו"ד משה מזרחי. בינתיים הגיעו המסים הנדרשים להיקף של כ-15 מיליון שקל.

עד מועד סגירת הגיליון לא התקבלו תגובותיהן של פאסיפיק או של רשות המסים.