גם לקשת הדמוקרטית-המזרחית יש טענות: קשת ורשת התחייבו לשידור תוכניות ולא קיימו

לטענתה, זוהי הפרה של תנאי הזיכיון * מדובר בתוכניות הנותנות ביטוי למגוון התרבותי בישראל * דורשת מהרשות השנייה להפעיל סנקציות

הקשת הדמוקרטית המזרחית, התנועה העל מפלגתית והחוץ פרלמנטרית, מאשימה את זכייניות ערוץ 2, קשת ורשת, בהפרת תנאי הזיכיון. הקשת הדמוקרטית טוענת, כי השתיים התחייבו במסגרת הצעתן במכרז, ועל מנת לשפר את סיכויי זכייתן בו, לשדר תוכניות רבות הנותנות ביטוי למגוון התרבותי של החברה הישראלית, דבר שאינו מתקיים.

התנועה דורשת מהרשות השנייה להעביר לה את רשימת כלל התוכניות שהזכייניות התחייבו לשדר במסגרת המכרז, ואת המועדים לקיום התחייבויות אלה.

במכתב ששלח עו"ד יוסי קלו, דובר הקשת הדמוקרטית, ליו"ר מועצת הרשות השנייה, נורית דאבוש, הוא כותב כי במהלך המכרז הציעה קשת להפיק ולשדר את התוכניות "עמוד האש החרדי", תוכנית נוספת - סאטירה שכותביה ושחקניה ערבים, סידרה תיעודית על סיפורי הצלחה בעלי קשר לשואה, סרט דוקומנטרי על מסע שורשים לאתיופיה, תוכנית יומית רב-תרבותית, "פרלמנט" וכן את סדרת הדרמה "ויקטוריה" על פי ספרו של סמי מיכאל. לדבריו, רשת הציעה להפיק ולשדר את התוכנית "עמוד האש המזרחי", ולהפיק שורה של תוכניות בנושא חינוך.

"מהמידע המצוי בידינו עולה, כי מועד קיום התחייבויות הזכייניות, להפקה ולשידור של התוכניות 'עמוד האש החרדי' ו'עמוד האש המזרחי', נקבע עד לסוף שנת 2006. עד למועד כתיבת שורות אלו, לא עלו התוכניות לאוויר, וככל הידוע שידורן אף אינו מתוכנן. בכך, הפרו הזכייניות ברגל גסה את התחייבויותיהן.

"ככלל, נראה כי כל התחייבויותיהן של הזכייניות נעשו למראית עין בלבד, מתוך מטרה שלא לקיימן ועל מנת להשיג יתרון לא ראוי במכרז שנערך, 'בקניית' ליבם של חברי ועדת המכרז בהבטחות והתחייבויות שונות", כתב קלו.

במכתבו טוען קלו, כי לאור ההפרה הגסה של ההתחייבויות המהותיות של הזכייניות, בסמכותה של הרשות להטיל סנקציות על הזכייניות, לרבות ביטול, הגבלת או צמצום הזיכיון, וכן מימוש ערבויות למלוא התחייבות בעל הזיכיון. "הימנעותה של הרשות מהפעלת סמכויותיה והימנעותה מהטלת סנקציות על הזכייניות הינה מחדל שאינו סביר, פוגע בשוויון ובהגינות. במחדלה זה חוטאת הרשות לתפקידה הציבורי, כמופקדת על משאב השידור הציבורי לטובת הציבור", כתב.

קלו דורש מהרשות לדעת האם ננקטו פעולות כנגד הזכייניות בגין הפרת התחייבויותיהן, האם בכוונתה לבטל או להגביל את הזיכיון והאם בכוונתה לממש את הערבויות שנתנו הזכייניות. "הקשת הדמוקרטית המזרחית תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה לשם חיוב הרשות לפעול על פי חובותיה כנאמן הציבור על משאב השידור הציבורי", כתב קלו במכתב שהועבר גם למבקר המדינה ולשר התקשורת.

מהרשות השנייה נמסר בתגובה, כי "'עמוד האש החרדי' ו'עמוד האש המזרחי' הן תוכניות הדגל שקשת ורשת התחייבו עליהן במכרז". דאבוש אמרה, כי "תוכניות אלו ישודרו על המסך כפי שהתחייבו הזכייניות".

צרו איתנו קשר *5988