בקשה לתביעה ייצוגית ב-12 מיליון שקל נגד עיריית בת-ים: "גובה אגרת מכלי אשפה בניגוד לחוק"

התובעת מבקשת לקבוע כי העירייה אינה רשאית להמשיך ולגבות את האגרה, ולחייבה להשיב לתושביה את הסכומים שנגבו שלא כדין

לביהמ"ש המחוזי בת"א הוגשה תביעה ובקשה לאישורה כייצוגית בהיקף של כ-12 מיליון שקל נגד עיריית בת-ים.

התובעת, שרית חבה, בעלים של נכס בבת-ים, טוענת באמצעות עו"ד עדי מוסקוביץ', כי העירייה גובה בחוסר סמכות אגרת מכלי אשפה שנתית בגין החלפת מכלי האשפה ואחזקתם, ואגרה זו היא בלתי חוקית, כיוון שהיא נגבית ללא מקור סמכות ואינה יכולה להיחשב כארנונה.

התובעת מבקשת לקבוע כי העירייה אינה רשאית להמשיך ולגבות את האגרה, ולחייבה להשיב לתושביה את הסכומים שגבתה מהם שלא כדין בשנתיים האחרונות. (ת.א. 1689/07).