מעלות: ההון העצמי של BSGR של בני שטיינמץ זינק מ-141 מ' ד' ב-2004 ל-1.25 מיליארד ד'

ההון העצמי סולו של החברה עומד על 551 מיליון דולר * במעלות מציינים כי הזינוק בהון העצמי נובע בעיקר מהכנסת פעילות לחברה כנגד הקצאת מניות, ומשערוך של נכסים סחירים * הסיכון העסקי של BSGR גבוה מהממוצע, והסיכון הפיננסי נמוך מהממוצע

המידע על עסקיו של איש העסקים בני שטיינמץ אף פעם לא היה גלוי כל כך. יש להניח כי אם זה היה תלוי בשטיינמץ עצמו, המידע על חברת האחזקות שלו BSGR (בני שטיינמץ גרופ ריסורסרס) היה נשאר הרחק מהעין הציבורית. אבל שטיינמץ רוצה לגייס סכום חסר תקדים של מיליארד דולר בשוק ההון, ולגיוס בשוק ההון יש מחיר - חשיפת הנתונים בפני חברת הדירוג מעלות, שהעניקה לאג"ח שיונפקו דירוג של A פלוס עם תחזית דירוג יציבה.

בשלב הראשון מתכוון שטיינמץ לגייס 200 מיליון דולר לתקופה של 10 שנים, וגיוס אג"ח מעבר לרמה של 350 מיליון דולר מותנה בהשלמת הנפקת חברת הבת קוניקו בבורסה בלונדון. גורמים בשוק ההון ציינו היום כי החלוקה של איגרות החוב למספר מנות, הינה גם בשל חוסר היכולת של שוק ההון לקלוט בבת אחת הנפקה בסדר גודל האמור. מדו"ח מעלות עולה כי BSGR תשעבד לטובת בעלי איגרות החוב מניות סחירות בלבד בחברות ניקנור בייטמן הנדסה ובייטמן ליטווין, וכן את מניות קוניקו לאחר שתונפק ולאחר שאלו יצאו מתקופת החסימה שלהן.

החוב הפיננסי ל-CAP - 57%

הנתון המעניין ביותר בדו"ח מעלות הוא מבנה החוב סולו של חברת האחזקות BSGR. זאת מחזיקה בשליטה בחברות הציבוריות ניקנור, העוסקת בפיתוח של מכרות בקונגו (במעלות מעריכים את הסיכון העסקי שלה כגבוה בהרבה מהממוצע); בבייטמן ליטווין ובייטמן הנדסה; בקוניקו, העוסקת בכרייה פיתוח ומכירה של מחצבים במדינות הבלקן ואפריקה (עומדת בפני הנפקה בלונדון); בקוידו, המחזיקה במכרה יהלומים בסיירה ליאונה; ובחברת באקו, המחזיקה ביצרן פלדה באזרביג'אן ובזרוע אנרגיה שכוללת כעת בעיקר פרויקטים עתידיים.

מהדו"ח עולה שההון העצמי המאוחד של BSGR עמד בסוף הרבעון הראשון של 866.9 מיליון דולר, ואילו ההון העצמי סולו הסתכם בכ-366.1 מיליון דולר. יחד עם זאת, במעלות חישבו את ההון העצמי המאוחד והסולו נכון להיום ולאחר ההנפקות שבוצעו במהלך הרבעון השני של השנה. על פי חישוב זה, עומד ההון העצמי המאוחד של BSGR על 1.25 מיליארד דולר, ואילו ההון העצמי סולו הסתכם ב-551.7 מיליון דולר. רק כדי לסבר את האוזן, ההון העצמי המאוחד של החברה בסוף שנת 2004 עמד על 141 מיליון דולר בלבד, ואילו ברמת הסולו הציגה החברה גירעון בהון העצמי בהיקף של 9 מיליון דולר.

זה המקום לציין כי BSGR מדווחת על פי שיטת ה-IFRS, כך שההון העצמי של החברה כולל גם את זכויות המיעוט. בנוסף מציינים במעלות כי ההון העצמי של החברה גדל בשנים האחרונות כתוצאה מרווחים שוטפים, אך בעיקר מהכנסת פעילות לחברה כנגד הקצאת מניות ושערוך נכסים סחירים. מצד שני ההון העצמי של החברה (1.25 מיליארד דולר) אינו כולל את הרווח שיוצר מהנפקת חברת קוניקו, שעל פי דו"ח מעלות תצא להנפקה על פי שווי של 2.5 מיליארד דולר. עוד עולה מדו"ח מעלות, כי לחברה אין אמנם התחייבויות פיננסיות לגורמים חיצוניים, אך הלוואות הבעלים שהועמדו לה הסתכמו בכ-192.5 מיליון דולר. על פי מתווה ההנפקה המתגבש, חוב זה יהיה נחות לעומת החוב לבעלי אגרות החוב.

במעלות ציינו כי ההון העצמי בתוספת הלוואות הבעלים של החברה, עומד נכון להיום על 744.2 מיליון דולר. לאחר גיוס בהיקף של כמיליארד דולר, צפוי יחס החוב הפיננסי ל-CAP לעמוד על 57%. במעלות סבורים כי יחס החוב הפיננסי ל-CAP נטו הוא גבוה יחסית, וכי היא מצפה שיחס זה יקטן אל מתחת ל-50% לאורך השנים הבאות.

במעלות סבורים כי בתרחיש שמרני, BSGR צפויה ליהנות בשנים הקרובות מתזרים מזומנים שנתי של 70 מיליון דולר, שמקורו בעיקר בפירעון הלוואת בעלים שניתנו לחברה קוניקו, דמי ניהול להם היא זוכה מחברת BAKU (באקו, המחזיקה כאמור ביצרן פלדה באזרביג'אן, מוחזקת על ידי BSG ו-BSGR, וזכאית לדמי ניהול בגין אחזקה זו) וכתוצאה מדיבידנדים מחברות ההנדסה. במעלות מציינם כי מקור נוסף לפירעון החוב הינו מימוש חלק מהמניות הסחירות שבבעלות הקבוצה, ותזרימי מזומנים שינבעו מפרויקטים הנמצאים כעת בשלב הפיתוח.

0% מס

מעבר למספרים אותם מציינת מעלות, ניתן ללמוד עוד מספר פרטים על חברת BSGR. החברה שהתאגדה בשנת 2003 נרשמה כחברה במדינת גרנסי, שהיא מדינה עצמאית תחת הכתר הבריטי הממוקמת בתעלת אנגליה ומאופיינת במשטר מס נוח. במילים אחרות, מקלט מס. כמה מס משלמת BSGR? לפי מעלות שיעור המס עומד על 0%. בנוסף, על פי דיווחים שמסרה BSGR למעלות, אין בכוונתה לחלק דיבידנדים בשנים הקרובות, ועודפי התזרימים שיוצרו ינותבו להשקעות. כמו כן, על פי דו"ח מעלות לקבוצת BSGR אין כל מדיניות גידור, אם כי כל חברה עשויה לפעול במדיניות גידור כפי שתמצא לנכון.

במעלות מציינים כי תיק ההשקעות הנוכחי של BSGR הינו ברמת סיכון גבוה במעט מן הממוצע, וזאת בעיקר לנוכח הסיכון הפוליטי הכרוך בפעילותה של BSGR הפרוסה על פני מדינות אפריקה כמו קונגו וזמביה. בקונגו למשל הם מזהירים מפני פוטנציאל לאי סדרים שעשויים להביא לשיתוק הפעילות, ואילו בזמביה הם מזהירים מפני שינויים רגולטוריים בלתי צפויים שעשויים להרע את הסביבה העסקית של החברה.

בנוסף מציינים במעלות כי BSGR אינה מחזיקה בביטוח סיכונים פוליטי על פעילותה במדינות אלו. מדרג המדינות המסוכנות על פי סדר עולה הינו: מקדוניה, זמביה, קונגו וסיירה לאונה. מנגד, הסיכון הפיננסי של החברה נמוך מהממוצע, ונשען בעיקר על איתנות פיננסית גבוהה שבאה לידי ביטוי בשווי תיק האחזקות של החברה ביחס להיקף החוב העתידי שלה, נזילותה וגמישותה בהשגת מקורות מימון.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988