סקר החברות של בנק ישראל: ברבעון ה-2 נמשכה מגמת העלייה בפעילות בשיעור גבוה מזו של הרבעון ה-1

ממוצע הציפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הבאים עלה ל-2% * החברות צופות כי שער הדולר יעלה ל-4.27 ש' בסוך הרבעון ה-3 ול-4.43 ש' בעוד 12 חודשים

במהלך הרבעון השני של 2007 נמשכה מגמת העלייה בפעילות, בשעור גבוה מזו שאפיינה את הרבעון הקודם. כך עולה מסקר החברות והעסקים הרבעוני שפירסם היום (ב') בנק ישראל.

כלכלני חטיבת המחקר של הבנק מציינים כי הגידול בפעילות ברבעון זה הקיף בעיקר את ענפי התעשייה, התחבורה, המסחר והשירותים, בעוד שבענפי הבנייה ובתי המלון נרשמו גידולים מתונים בלבד.

ציפיות להמשך הצמיחה בכלל הענפים

ניתוח של מגבלות ההיצע והביקוש בענפים השונים מלמד כי בהשוואה לרבעון הקודם, חלו ירידות בעיקר במגבלות הביקוש, במיוחד בענפי הבנייה, התחבורה ובתי המלון. מנגד, במגבלות ההיצע במרבית הענפים נרשמה עליה קלה בחומרתן.

כמו כן, ממוצע הציפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הבאים רשם ברבעון זה עלייה לרמה של 2%.

חברות התעשייה דיווחו על המשך העליות הגדולות בתפוקתן. החברות צופות כי ברבעון הבא ימשכו העליות הגדולות, הן בהזמנות לשוק המקומי והן בהזמנות ליצוא. יודגש כי העלייה בפעילות וביצוא משתקפת בעיקר בחברות המתקדמות והמעורבות, ובצורה מתונה יותר בחברות המסורתיות.

ניתוח תשובותיהן של חברות המסחר בסקר מלמד כי גם ברבעון זה נמשכה מגמת העלייה במכירותיהן, והציפייה היא להאצה במכירות ברבעון הבא.

ברבעון הנסקר נרשמה עלייה מתונה בפעילות החברות בענף הבנייה, לאחר עליות גדולות יותר בשני הרבעונים הקודמים. עלייה מתונה זו משקפת עלייה בבניית תשתיות וירידה קלה בבנייה של מבנים. בהיקף ההתחלות נרשמה ירידה בפעילות ביחס לרבעון הקודם.

החברות הגדולות והבינוניות צופות עליות בפעילות ברבעון הבא, ואילו החברות הקטנות צופות ירידות. יחד עם זאת, בענף הבנייה המדד המוביל מצביע על עליית ההסתברות להאטה ברבעון הבא.

ברבעון השני נרשמה עלייה בפעילות ענף התחבורה והתקשורת, בהמשך לעליות ברבעונים הקודמים. מכירת שירותים לישראלים עלתה באופן נאה, אך במכירת שירותים לזרים נרשמו עליות מתונות בלבד. בפעילות של ענפי התחבורה היבשתית והאוירית נרשמו עליות, ואילו בענף התחבורה הימית ובתקשורת נרשמו ירידות.

החברות בענף המלונאות דיווחו על צמיחה בפעילות. מגמה זו באה לאחר ירידות מתמשכות ברבעונים הקודמים, בשל המשבר שחל בענף בעקבות המלחמה בצפון, ששררה ברבעון השלישי של השנה שעברה.

עם זאת, במספר הלינות של תיירים מחו"ל וגם בלינות של ישראלים נרשמו ירידות קלות לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הדיווח על המגבלות מלמד על המשך מגמת הירידה בחומרת מגבלות הביקוש העיקרית - היקף התיירות מחו"ל, אך עדיין רמתה נותרת גבוהה יחסית. יודגש כי החברות צופות עליה בהזמנות לרביע הבא.

החברות בענף השירותים העסקיים דיווחו על המשך העלייה בפדיון ברבעון הנסקר, ואף באופן גדול יותר מזו של הרבעון הקודם. העלייה בפעילות משקפת בעיקר עליות במכירות שירותים בארץ, ורק במקצת עליות במכירת שירותים בחו"ל. עבור הרבעון הבא, החברות מצפות לגידול בהיקף ההזמנות מהארץ ומחו"ל.

הציפיות לאינפלציה

ממוצע הציפיות לאינפלציה עלה לרמה של כ-2% בממוצע, לעומת כ-1.8% ברבעון הראשון. 84% מהחברות שהשיבו לסקר צופות כי האינפלציה ל-12 החודשים הקרובים תהיה בתוך התחום המוגדר כיציבות מחירים (1% עד 3%), לעומת 83% בסקר הקודם.

החברות צופות כי בעוד 12 חודשים (בסוף יוני 2008) צפוי שער החליפין להגיע ל-4.43שקלים לדולר בממוצע, לעומת 4.36 שקלים בסקר הקודם. בסוף הרבעון השלישי של 2007 צפוי שער החליפין להגיע ל-4.27 שקלים לדולר, בממוצע.

ממצאי סקר החברות מבוססים על תשובותיהם של כ-520 חברות ועסקים מענפי המשק השונים.

צרו איתנו קשר *5988