כלכלני בנק לאומי ממשיכים להיאחז בפסימיות: "רמת הסיכון בשוק גבוהה; המסחר יהיה תנודתי"

הכלכלנים מצביעים על נתוני מאקרו חיוביים שפורסמו השבוע, אשר עשויים לתמוך בצריכה בפרטית ובהמשך הצמיחה הכלכלית, אך מסייגים כי העלייה ברמת הסיכון מסיטה משקיעים רבים להשקעות בשוק הסולידי

כלכלני בנק לאומי ממשיכים היום להביע פסימיות באשר לשוק המניות הישראלי, ואומרים כי רמת הסיכון בשוק עדיין גבוהה.

שבוע המסחר המקוצר בבורסה הושפע מאירועים רבים והתאפיין במגמה שלילית. המסחר נפתח בירידות שערים על רקע הירידות החדות שנרשמו מעבר לים בסוף השבוע שעבר ובהמשך הושפע מהעלאת הריבית המפתיעה, מהשביתה במשק ומפקיעת אופציות המעו"ף, שהייתה שלילית - בפעם הראשונה מתחילת השנה. גם האזהרות של S&P באשר להתרופפות המשמעת הפיסקלית לא תרמו לשוק.

"השבוע פורסמו נתוני מאקרו חיוביים רבים", אומרים האנליסטים. "ביניהם ניתן למנות את המדד המשולב למצב המשק בחודש יוני אשר עלה בשיעור של 0.7%, זאת בהמשך לשיעור עלייה דומה בחודש מאי. הנתונים מעידים על המשך ההתרחבות המהירה בפעילות הכלכלית, דבר הנתמך בנתונים נוספים שפורסמו.

"כך דווח כי חל גידול של 7.9% בייצור התעשייתי בחודשים ינואר-מאי 2007 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד וכן חלה עלייה של 4.2% במספר משרות שכיר ובשעות העבודה בתקופה זו. הפדיון בענפי המסחר והשירותים באותה תקופה גדל ב- 8.9% ומכירות רשתות השיווק עלו במחצית הראשונה של שנת 2007 ב- 4.1% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2006.

"הנתונים עשויים להצביע על המשך עלייה בצריכה הפרטית בעקבות הירידה בשיעור הבלתי מועסקים, עליית השכר הריאלי והגידול בערך תיק הנכסים של הציבור. העלייה בצריכה הפרטית צפויה לתמוך בהמשך הצמיחה במשק המקומי".

אך חרף הנתונים הכלכליים החיוביים, הכלכלנים עצמם, כאמור, אינם אופטימיים באשר להמשך הדרך בבורסה, וזאת בהמשך לדעה בה הם מחזיקים בשבועות האחרונים.

"להערכתנו, רמת הסיכון הגלומה בהשקעה בשוק המניות המקומי גבוהה ובטווח הקצר יתאפיין המסחר בו בתנודתיות רבה יותר וכיוונו יושפע בעיקר ממגמת המסחר מעבר לים. נחדד ונאמר כי העלייה ברמת הסיכון בעקבות משבר הנדל"ן ושוק משכנתאות ה- SubPrime בארה"ב הביאה למעבר להשקעות בטוחות יותר כדוגמת אגרות חוב בארה"ב ולעליית תשואות אגרות החוב בארץ, דבר שעלול לחלחל ולהביא להקטנת אחזקות בשוק המניות".

צרו איתנו קשר *5988