בקשה לתביעה ייצוגית ב-731 מיליון שקל: מבוטחי חברות הביטוח דורשים בחזרה את כספי תקופת האכשרה

תביעה נגד חמש חברות הביטוח הגדולות בישראל: "כספי הביטוח על שלושת החודשים הראשונים נגבים שלא כדין"

שישה מבוטחים בחברות הביטוח הגדולות בישראל - כלל, הראל, מגדל, הפניקס ומנורה - הגישו לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה ובקשה לאישורה כייצוגית בהיקף של 731 מיליון שקל, בדרישה לקבל בחזרה את כספי שלושת חודשי האכשרה שבפוליסות ביטוח הבריאות הפרטי שלהם. יוזכר כי במהלך שלושת חודשי הביטוח הראשונים לא ניתן למבוטחים כל כיסוי ביטוחי.

לטענת התובעים, על פי הפוליסות, מקרה ביטוח שחל במהלך תקופת האכשרה (קרי במהלך 90 הימים הראשונים של הביטוח) נותר ללא כיסוי ביטוחי, למרות שהמבוטח משלם את מלוא דמי הביטוח החודשיים במהלך תקופה זו.

על פי כתב התביעה, בפוליסה נקבע כי מקרה ביטוח שאירע בתקופת האכשרה דינו כמקרה ביטוח שקרה לפני תחילת תקופת הביטוח.

התובעים טוענים באמצעות עו"ד דניאל מור, כי בית המשפט מתבקש לחייב את הנתבעות להשיב למבוטחיהן בפוליסות ביטוח בריאות את החזר שלוש הפרמיות החודשיות הראשונות שנגבו מהם לטענתם שלא כדין.

עוד נתבקש בית המשפט להורות על מתן צו לגילוי כל פוליסות הבריאות אצל המשיבות בנוגע למספרם של המבוטחים שהצטרפו לביטוח בריאות אצלן ואשר שילמו פרמיות משך תקופת האכשרה שלא כדין.

טרם נתקבלה תגובת המשיבות.

(ת.א. 2307/07).

צרו איתנו קשר *5988