הנקראות ביותר

ועדת השרים לענייני הפרטה בראשות שר האוצר אישרה הפרטת אגרקסקו ואת מכירת מניות המדינה בחברה לאוטומציה

הפרטת החברה תתרום להתייעלות בשיווק תוצרת חקלאית ישראלית וצפויה להביא להגדלת התמורה לחקלאים ; שר האוצר: "יש להמשיך ולקדם שינויים מבניים לטובת עידוד התחרות בענפי המשק השונים וייעול פעילות הסקטור הציבורי"

ועדת שרים לענייני הפרטה, בראשות שר האוצר, רוני בר-און, אישרה היום (א') את הצעת ההחלטה של שר האוצר ושר החקלאות, שלום שמחון, להפרטת חברת אגרקסקו. כמו כן, אישרה ועדת השרים את ההצעה של שר האוצר למכירת מניות המדינה בחברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי.

הרעיון שעמד בבסיס הקמתה של חברת אגרקסקו, העוסקת ביצוא חקלאי, היה ריכוז היצוא החקלאי, במטרה להקנות לישראל כוח בשווקי התוצרת החקלאית באירופה. לאור ההתפתחויות שחלו בשנים האחרונות בשווקים החקלאיים, שכוללות, בין היתר, התפתחויות טכנולוגיות בענף, הוסרו המגבלות על קבלת רישיון ליצוא תוצרת חקלאית ושוק היצוא החקלאי מישראל נפתח לתחרות.

כיום פועלות בענף מעל 170 חברות המייצאות תוצרת חקלאית. במצב זה, אין הצדקה למעורבות ממשלתית בבעלות על אחד הגורמים בענף. הפרטת החברה תתרום להתייעלות בשיווק תוצרת חקלאית ישראלית וצפויה להביא להגדלת התמורה לחקלאים עבור תוצרתם, למינוף ענף החקלאות ולפתיחת שווקים חדשים עבור התוצרת החקלאית הישראלית.

ההחלטה, אשר קודמה על ידי משרד החקלאות ורשות החברות הממשלתיות, כוללת שני שלבים. בשלב הראשון יושוו זכויות בעלי המניות באגרקסקו, בשלב השני - מכירה בהליך תחרותי של לפחות 51% מהון ממניות החברה למשקיעים מהארץ או מחו"ל.

עיקרי מתווה המכירה קיבלו את הסכמתן העקרונית מחזיקות המניות באגרקסקו - תנובה, מועצת הצמחים, מועצת הלול והתאחדות מגדלי הבקר. בהמשך להצעה, יימכרו כל אחזקות המדינה בחברה, למרכז השלטון המקומי.

כמו כן, כאמור, אישרה ועדת השרים את הצעת שר האוצר, למכירת מניות המדינה בחברה לאוטומציה, במינהל השלטון המקומי. עיסוקה המרכזי של החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי, הוא אספקת שירותי מחשוב שונים לרשויות מקומיות. המדינה מחזיקה ב-40% ממניות השליטה בחברה כך שיש לה זכויות מיעוט בחברה ולמעשה יש לה השפעה מוגבלת על הנעשה בחברה.

בנוסף, תקנון ותזכיר החברה אינם מאפשרים חלוקת דיבידנדים ולכן מניות המדינה בחברה נעדרות ערך כלכלי. במקרים רבים קיומם של שני בעלי מניות ציבוריים בעלי תפיסות שונות פוגעת בתפקוד החברה. במצב זה עולה החשיבות של סיום בעלות המדינה בחברה.

בהתאם להסכם בין המדינה למרכז השלטון המקומי, יתוקן התקנון והתזכיר של החברה באופן שיאפשרו חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בחברה והעברת מניות אלו. לאחר ביצוע שלב זה, תמכור המדינה את אחזקותיה בחברה למרכז השלטון המקומי, כמקשה אחת, בדרך של מכירה פרטית, בכפוף להסכמת נציגי המדינה למחיר שייקבע על בסיס שתי הערכות שווי בלתי תלויות.

עוד נקבע בהסכם כי במקרה בו ימכור או ינפיק מרכז השלטון המקומי מניות בחברה, בעסקה המשקפת שווי גבוה יותר לחברה בהשוואה לשווי שנקבע בעסקה עם המדינה, במהלך שלוש השנים מיום השלמת העסקה, המדינה תהיה זכאית לפיצוי שווי על המחיר בו נרכשו מניות המדינה על ידי השלטון המקומי.

כמו כן, התחייבו הצדדים כי אם לא ירכוש מרכז השלטון המקומי את מניות המדינה, המדינה תוכל למכור מניותיה לגורם שלישי ומרכז השלטון המקומי ישתף פעולה במהלך.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
דין וחשבון
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות