העודף בחשבון השוטף זינק במפתיע ב-50% והגיע ל-2.1 מיליארד ד' במחצית הראשונה של השנה

לאחר עודף של 1.4 מיליארד דולר במחצית הקודמת של השנה ושל 2.7 מיליארד בינואר-יוני 2007 ; בניגוד לציפיות לפיהן העודף בחשבון השוטף היה צריך להצטמצם באופן משמעותי הרבה יותר

העודף במאזן התשלומים בניכוי עונתיות, הגיע ל- 2.1 מיליארד דולר במחצית הראושנה של שנת 2008, לאחר עודף של 1.4 מיליארד דולר במחצית הקודמת ושל 2.7 מיליארד בינואר-יוני 2007. זאת, לאחר עודפים ניכרים שנרשמו בשנת 2006 והסתכמו ב- 4.2 מיליארד דולר בממוצע למחצית. כך נמסר מהלשכה המרכית לסטטיסטיקה.

מדובר בזינוק של 50% לעומת הרבעון הקודם, זאת בניגוד לציפיות לפיהן העודף בחשבון השוטף היה צריך להצטמצם באופן משמעותי הרבה יותר.

ברבעון השני של השנה נרשם עודף של 988 מיליון דולרים בחשבון השוטף, סכום נמוך ב-33% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אך גבוה משמעותית מזה שנרשם בשני הרבעונים האחרונים בשנת 2007.

העודף בחשבון השוטף במחצית הראשונה של השנה מבטא גידול בעודף בחשבון השירותים ובחשבון ההעברות השוטפות לעומת המחצית הקודמת, שקוזז חלקית על ידי עליה בגירעון בחשבון ההכנסות ובחשבון הסחורות.

חשבון הסחורות והשירותים, לאחר ניכוי עונתיות, הסתכם בגירעון של 1.7 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2008. זאת, לאחר גירעון של 2.4 מיליארד דולר במחצית הקודמת. התפתחות זו משקפת עלייה בעודף בחשבון השירותים של 0.8 מיליארד דולר, בעוד הגירעון בחשבון הסחורות גדל ב- 0.1 מיליארד דולר בלבד לעומת המחצית הקודמת.

הגירעון בחשבון הסחורות הגיע ל- 4.0 מיליארד דולר במחצית הראשונה של השנה, לאחר גירעון של 3.9 מיליארד במחצית הקודמת ושל 2.2 מיליארד בינואר-יוני 2007. יבוא הסחורות כולל יבוא ביטחוני ב- 1.3 מיליארד דולר, בהמשך ליבוא של 1.2 מיליארד דולר במחצית הקודמת.

בחשבון השירותים נוצר עודף של 2.4 מיליארד דולר במחצית הראשונה של השנה, לעומת עודף של 1.6 מיליארד דולר במחצית הקודמת. הגידול בעודף מושפע מעליה ניכרת בעסקאות של רכישת חברות הזנק ע"י תושבי חו"ל. החלק של רכישות אלה שנרשם כיצוא שירותים, הסתכם ב- 0.6 מיליארד דולר במחצית הראשונה של השנה. יצוא שירותי התיירות במחצית הראשונה של 2008 היה גבוה ב-23% מהיצוא במחצית הראשונה של 2006 לפני פרוץ מלחמת לבנון השנייה. יש לציין שההכנסות מתיירות נכנסת הגיעו לרמה שלפני פרוץ המלחמה כבר במחצית השנייה של 2007.

יצוא שירותים עסקיים אחרים כוללים שירותי מחשוב , תוכנה ומו"פ, תקשורת, בינוי, הנדסה, פרסום ושירותים עסקיים אחרים הניתנים ע"י תושבי ישראל לתושבי חו"ל.
היצוא של ענפי התוכנה, המחשוב והמו"פ היוו 53% מסך כל היצוא של שירותים אלה במחצית הראשונה של השנה.

הכנסות תושבי ישראל מהשקעות בחו"ל, הכוללות תקבולי ריבית, דיבידנדים ורווחים שלא חולקו, ירדו במחצית הראשונה של 2008 לעומת המחצית הקודמת והסתכמו לאחר ניכוי עונתיות - ב- 4.1 מיליארד דולר, לעומת 5.2 מיליארד ביוני-דצמבר 2007, זאת, על רקע ירידת שערי הריבית בשווקים הפיננסיים בעולם.

הכנסות תושבי חו"ל מהשקעות בישראל ירדו אף הן והסתכמו ב- 3.2 מיליארד דולר במחצית הראשונה השנה, לעומת 4.0 מיליארד במחצית הקודמת. בחשבון הכנסות בגין תשלומים לעובדים שכירים, הסתכם הגירעון הכנסות מעבודה של ישראלים בחו"ל בניכוי הוצאות על עבודה של זרים בישראל - ב- 1.4 מיליארד דולר, לאחר גירעון של 1.2 מיליארד דולר במחצית הקודמת.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988