משרד המשפטים השלים הצעת חוק: הקמת מוסד לראיית חשבון שיסדיר את המקצוע

המוסד, שיחליף את מועצת רוה"ח והמוסד לתקינה חשבונאית, יפקח על המקצוע ויסדיר את התקינה החשבונאית, את הליכי המשמעת ועוד ; נשיא לשכת רו"ח, ראובן שיף: "כשתזכיר ההצעה יונח לפנינו, נגיב לגופו של עניין"

משרד המשפטים השלים את הכנת התזכיר לתיקון חוק רואי חשבון, המקבע מוסד חדש - המוסד לראיית חשבון - כמוסד שיסדיר את מקצוע ראיית החשבון. כך נודע ל"גלובס". כעת יוחל בהעברת התזכיר להליכי החקיקה בכנסת.

הצעת החוק עוסקת בהקמת מוסד לראיית חשבון, שיחליף את מועצת רו"ח והמוסד לתקינה חשבונאית, ויאגד את כל פעולותיהם, כשבמקביל יוקם לצידו בית דין משמעתי. לפי תזכיר החוק, המוסד יסדיר את המקצוע ויפקח עליו, לרבות בחינות הסמכה והתמחות; יעניק רישיונות; יסדיר את התקינה החשבונאית (במקום המוסד לתקינה), לרבות קביעת תקני חשבונאות, עדכון כללים קיימים וקביעת הבהרות מקצועיות; ויסדיר נושאים נוספים הנוגעים לרו"ח, לרבות סוגיות מחקר וייזום מחקרים בנושאים חשבונאיים.

לפי ההצעה, המוסד יסדיר גם בצורה נכונה יותר את הליך השיפוט המשמעתי של רואי חשבון. מוצע כי במקביל למוסד יוקם בית דין משמעתי לשיפוט משמעתי של רואי חשבון. במוסד יפעל תובע עצמאי, שיהיה מוסמך לחקור תלונות נגד רו"ח ויוכל להגיש קובלנות על עבירות משמעת לבית הדין.

במוסד תפעל מועצה בראשה יו"ר, שמינו שר המשפטים ושר האוצר לאחר שנועצו ברשות ניירות ערך; עובד משרד המשפטים העוסק בחברות או עמותות; שני נציגים של רשות ניירות ערך; המפקח על הבנקים או מי מטעמו; מנהל רשות המסים או מי מטעמו; המפקח על הביטוח או מי מטעמו; שמונה רואי חשבון שמינו השרים, מתוכם שניים בכירים במשרדי רו"ח, הפועלים עם משרדים בינלאומיים מתוך רשימה של 10 מועמדים של הלשכה; וחבר בכיר של הסגל האקדמי בתחום החשבונאות.

תחת המועצה יפעלו ועדות סטטוטוריות בנושאים שונים, שיוכלו לקבל החלטות בתחומים בסמכותן, ובנושאים רבים המועצה תשמש גוף מפקח בלבד. מתן רישיון לרו"ח יתבצע במליאת המועצה ולא על-ידי ועדה סטטוטורית.

בכל הנוגע להסדרת המקצוע, המועצה תהיה רשאית להתערב בהחלטות ועדות המועצה השונות, לרבות בדרך של שמיעת ערר על החלטות ועדת המועצה או נטילת סמכויות על-ידי המועצה. לעניין התקינה, המצב שונה, ומוצע לשמר את עצמאות הוועדה הסטטוטורית, שתעסוק בנושא ותחליף את הוועדה המקצועית במוסד לתקינה.

בית דין משמעתי

התזכיר מציין שכיום יש מצב בעייתי, כיוון שמועצת רו"ח חוקרת בעצמה עבירות משמעתיות של רו"ח, מחליטה אם להרשיע ואז גוזרת את העונש. לכן, לפי הצעת החוק יש להקים בית דין משמעתי שיפעל במקביל למוסד לראיית חשבון.

3 החברים בבית הדין ימונו על-ידי שר המשפטים לאחר התייעצות במועצת המוסד: לראשות ביה"ד יהיה כשיר להתמנות שופט בית משפט מחוזי שאינו עובד מדינה; ושני חברים נוספים יהיו רו"ח בעלי ותק של 8 שנים - אחד עובד מדינה והשני אינו עובד מדינה אלא עוסק או עסק בפועל בראיית חשבון.

בהמשך להקמת בית הדין המשמעתי, מוצע להסדיר את כהונת חברי בית הדין ואת דרך העבודה של בית הדין המשמעתי. הדין המשמעתי והכללים המסדירים את עבודתו של רוה"ח וכן העונשים - יחולו גם על מתמחים.

נשיא לשכת רו"ח, ראובן שיף, מסר בתגובה: "משרד המשפטים גיבש טיוטת הצעת חוק בנושא זה כבר לפני מספר שנים. התקיימו בעבר דיונים רבים בנושא זה עם לשכת רו"ח ומועצת רו"ח. כאשר תזכיר הצעת החוק יונח לפנינו, נגיב לגופו של עניין".

צרו איתנו קשר *5988