משרד התקשורת פועל מול התמ"ת להחרגת שירות הודעות ה-SMS מחוק עסקה קצובה

פירושה של עסקה קצובה היא תיקון בחוק הגנת הצרכן שמורה על אי חידוש אוטומטי של חוזים מבלי שהמנוי הביע במפורש את הסכמתו לחידוש ; עפ"י החוק, לקוח שלא ידרוש לחדש חוזה מול חברה - תבוטל ההתקשרות עימו

משרד התמ"ת פנה למשרד התקשורת בבקשה לקבל את עמדתו בנושא ההשלכות של עסקה קצובה בתחום התקשורת, בכל הקשור לתיקון בחוק הגנת הצרכן ובאופן ספציפי בתחום שירותי SMS.

פירושה של עסקה קצובה היא תיקון בחוק הגנת הצרכן שמורה על אי חידוש אוטומטי של חוזים מבלי שהמנוי הביע במפורש את הסכמתו לחידוש החוזה.

חברות הסלולר פנו בעניין למשרד התקשורת וביקשו "להחריג" שירותי SMS מהתיקון לחוק, משום שמדובר בשירות חיוני שאסור להפסיקו גם אם המנוי לא הודיע בפירוש שהוא רוצה להמשיך ליהנות מהשירות לאחר שהחוזה שלו הסתיים. הבעיה נוגעת בעיקר לאוכלוסיית החירשים בישראל שעבורה שירותי ה-SMS הוא כלי תקשרות חשוב ביותר.

עמדת משרד התקשורת בעניין זה היא ששירותי תקשורת הינם שירותים חיוניים שלא נכון לאפשר ניתוק שלהם. סביב השאלה אילו שירותים לא יוחרגו התקיימו לא מעט ישיבות, כאשר עמדת משרד התמ"ת היא לצמצם למינימום את החריגים בעניין.

ממשרד התקשורת נמסר בתגובה כי "שירותי ה-VOICE (שיחות רגילות) הבסיסיים הם היחידים שהוחרגו מלכתחילה. לאחרונה פנתה חברת פרטנר למשרד התמ"ת בבקשה כי גם שירותי SMS לא יוחרגו. התמ"ת פנו לקבלת עמדתנו ואנו בוחנים האם נכון להתייחס ל-SMS כאל שירות בסיסי כמו VOICE. עמדתנו תועבר לתמ"ת והם יחליטו האם נכון לתקן את החוק ולסטות מהעיקרון שלפיו המנוי לא יהיה קשור בחוזה שמתחדש אוטומטית ללא הסכמה פוזיטיבית".

צרו איתנו קשר *5988