החלה הקמת המוסד לתקינה חשבונאית ממשלתית

החשב הכללי ולשכת רואי חשבון בישראל החלו בפעולות להקמת המוסד לתקינה חשבונאית ממשלתית ; בשלב זה נעשה מאמץ לאתר מועמדים לתפקיד יו"ר הוועדה המקצועית לתקינה חשבונאית ממשלתית

החשב הכללי ולשכת רואי חשבון בישראל החלו בפעולות להקמת המוסד לתקינה חשבונאית ממשלתית. בשלב זה נעשה מאמץ לאתר מועמדים לתפקיד יו"ר הוועדה המקצועית לתקינה חשבונאית ממשלתית.

המוסד לתקינה חשבונאית ממשלתית מוקם בהתאם להחלטה של ועדת השרים לענייני ביקורת המדינה. מטרת הוועדה המקצועית הינה לגבש תקינה חשבונאית למגזר הממשלתי בישראל, ככל הניתן בהתאם לתקינה החשבונאית הבינלאומית למגזר הציבורי במטרה לשפר את טיב הדו"חות הכספיים של ממשלת ישראל ואת הצגת המידע הכלול בהם.

החשב הכללי של משרד האוצר, שוקי אורן, מינה את רו"ח יוסי איצקוביץ, החשבונאי הראשי באגף החשב הכללי, כנציגו בוועדת האיתור, וכמו כן ייקחו בה חלק נציגים של נשיא לשכת רואי חשבון. המועמד יהיה בעל רישיון לעסוק בראיית חשבון, תואר שלישי בחשבונאות, ולפחות 10 שנים ניסיון בתחומי ביקורת, תקינה ועריכת דו"חות כספיים של חברות ציבוריות או ישויות ממשלתיות או מלכ"רים.

נשיא לשכת רואי חשבון, רו"ח ראובן שיף, אומר כי המוסד לתקינה חשבונאית ממשלתית יהיה מוסד עצמאי במימון ממשלתי קבוע ובשיתוף עם הלשכה, שיגדיל את מהימנות ושקיפות המידע הכספי של המגזר הממשלתי. תפקידו המרכזי של המוסד יהיה ליישם תקינה חשבונאית במגזר הממשלתי לפי התקינה הבינלאומית אשר מתפרסמת בעולם ע"י המוסד הבינלאומי לתקינה חשבונאית (IASB).

צרו איתנו קשר *5988