הריצה הגדולה למק"מ הסתיימה: המכרז על המק"מ לשנה נסגר בתשואה שנתית ממוצעת של 4.01%

גורמים בשוק ההון ל"גלובס": "מחירי הסגירה מעידים על יציבות ולא על משבר" ; לאחר יומיים של עליות בשיעור דו-ספרתי, מק"מ 0919 עולה ב-0.08% בלבד - ותשואתו 3.25% ; המכרז של משרד האוצר על הגילון שייפדה ב-2017 נחתם בתשואה של 4.47% לשנה

הריצה הגדולה למק"מ הסתיימה. לאחר יומיים של עליות שערים באחד מאפיקי ההשקעה הנזילים, הסולידים והבטוחים ביותר בנמצא - המלוות לטווח קצר של בנק ישראל - נרשמים היום ירידות שערים ברוב סדרות במק"מ, למעט שתי הסדרות שמועד פידיונן הוא הארוך ביותר. הארוכה ביותר, סידרה 0919 לפידיון בספטמבר הבא, עולה ב-0.08% בלבד לתשואה שנתית במונחי פק"מ (ללא עמלות ניירות-ערך) של 3.25% לשנה.

היום קיים בנק ישראל מכרז על 2 סדרות מק"מ, בהיקף של 8 מיליארד שקל בסך הכל: האחת, הנפקה של מק"מ מסדרה 1,258 - ומועד פדיונה הוא ב-31 בדצמבר (2 מיליארד דולר). השנייה, הנפקת מכרז למק"מ ארוך יותר מסידרה 0919, לשנה - בסך 6 מיליארד שקל.

"מי שקנה אתמול את מק"מ 0919 - הפסיד", אומרו ל"גלובס" היום גורמים בשוק ההון. התשואה הממוצעת על המכרז למק"מ הארוך יותר נסגרה על 4.01% במונחים שנתיים, גבוה מהתשואה של מק"מ 0919 ב-0.76%, למרות שהן ייפדו רק במרחק של חודש זה מזה. "מחירי הסגירה מעידים על יציבות ולא על משבר". ריבית בנק ישראל, הנמוכה מריבית הפריים (ריבית הבסיס הבנקאית) ב-1.5%, עומדת על 4.25% לשנה.

בתוך כך, היום הונפקו לעושי-שוק ראשיים גם חוב של משרד האוצר - אגרות חוב ממשלתיות . היקף ההנפקה עמד על 1.5 מיליארד שקל, באמצעות הרחבת 4 סדרות סחירות קיימות:

; שחר מסידרה 2680 (250 מיליון שקל) - איגרת חוב שקלית לא-צמודה המציעה ריבית שנתית של 7% ופידיון באפריל 2011. המכרז נחתם בשער 108.34 אג', כלומר בתשואה של 4.74%. שערו של השחר עולה כעת ב-0.06% ומגלם תשואה שנתית נטו של 4.79%.

; אג"ח ממשלתית-שקלית 0313 (500 מיליון שקל) - איגרת חוב שקלית לא-צמודה המציעה ריבית שנתית בשיעור 5% ופידיון במארס 2013. המכרז נחתם בשער 101.11 אג', כלומר בתשואה של 5.37%. שערה יורד במסחר ב-0.09% ומגלם תשואה שנתית נטו של 5.38%.

; אג"ח ממשלתית-שקלית 0219 (250 מיליון שקל) - איגרת חוב שקלית לא-צמודה המציעה ריבית שנתית בשיעור 6% ופידיון בפברואר 2019. המכרז נחתם בשער 99.6 אג', כלומר בתשואה של 6.31%. שערה יורד ב-0.28% ומגלם תשואה שנתית נטו בשיעור 6.17%.

; אג"ח ממשלתית-שקלית צמודה למדד המחירים לצרכן מסידרה 0418 (250 מיליון שקל) - המציעה ריבית שנתית בשיעור 3.5% ופידיון באפריל 2018. המכרז נחתם בשער 101.8 אג', כלומר בתשואה של 4.09%. שערה יורד ב-1.18% ומגלם תשואה שנתית צמודה נטו בשיעור 3.92%.

בתוך כך, חל הים גם מכרז על אג"ח ממשלתיות-שקליות לא צמודות הנושאות ריבית משתנה לפי מדד המק"מ ("גילון" לשעבר) מסדרה 0817 . המכרז על האיגרת שתיפדה באוגוסט 2017 נחתם בשער 94.83 אג', כלומר בתשואה של 4.47%. שערה יורד ב-0.69% ומגלם תשואה שנתית נטו בשיעור 3.45%.

צרו איתנו קשר *5988