יצרני המזון: כוונת שופרסל לבצע סדרנות בעצמה - ניצול לרעה של כוחה

איגוד יצרני המזון פנו לרונית קן והביעו חשש כי שופרסל עשויה לדרוש מספקי המזון עמלות עבור סידור המוצרים במדפים ; במקביל מבקש האיגוד להאריך את הסדר הסדרנות הנוכחי שגובש מול הממונה הקודם, דרור שטרום

איגוד יצרני המזון בהתאחדות התעשיינים פנה לממונה על ההגבלים העסקיים, רונית קן, והביע את חששו מכך ששופרסל תנצל לרעה את כוחה במסגרת כוונתה ליטול את סידור המוצרים במדפי הרשת מידי ספקי המזון ולהחליפו בסדרנות עצמאית. כך נודע ל"גלובס".

בפנייתו לממונה טוען האיגוד כי הוא עוקב בדאגה אחר שופרסל וכי יש סכנה שאם החברה אכן תממש את כוונתה לבצע את הסדרנות בעצמה, יהיה בכך כדי לפגוע בספקים ובצרכנים. האיגוד מציין כי שופרסל היא בעלת כוח ממשי, במיוחד לאחר רכישת קלאבמרקט, וכי יש להמשיך את ההסדר כפי שהיה עד כה.

נודע כי בקרב יצרני המזון יש חשש כי אם שופרסל תממש את כוונתה, הרי שהיא תדרוש עמלות מספקי המזון, בתמורה לכך שהיא חוסכת מהם את עבודת הסדרנות ומבצעת אותה בעצמה.

במקביל, מבקש איגוד היצרנים מקן להאריך את הסדר הסדרנות הנוכחי במסגרת הצו המוסכם שגובש בזמנו בין יצרני המזון הגדולים, לבין הממונה הקודם, דרור שטרום, ואושר על-ידי בית הדין להגבלים עסקיים. במסגרת ההסדר שגובש, נקבע גם מנגנון שבו יוכלו יצרני מזון קטנים להתלונן נגד יצרני מזון גדולים, אם אלה דוחקים אותם לפינה בנושא הסדרנות.

לדעת קן, הסדר הסדרנות הינו בגדר הסדר כובל. איגוד יצרני המזון חלוק על הממונה בעניין זה, אך במסגרת הפשרה שבאה לידי ביטוי בהסדר בזמנו, סוכם כי ההסדר שגובש ואשר נועד למנוע פגיעה בתחרות, יהיה תקף ל-30 חודשים, וזאת מבלי שהממונה תנקוט עמדה לגבי השאלה האם הסדרנות היא הסדר כובל או לא.

באחרונה, פנה עו"ד אורי ברעם, מהמחלקה המשפטית ברשות ההגבלים העסקיים, לאיגוד יצרני המזון וביקש לדעת את עמדתו לגבי ההסדר. זאת במסגרת בחינת הממונה את שוק המזון וכן בחינתה את עמידתם של הספקים בצו המוסכם שגובש, ולאור סיום תקופת 30 החודשים בהם תקף ההסדר.

לטענת האיגוד, מאחר שהסדרנות מבוצעת בצורה ראויה ולא פוגעת בתחרות, הרי שיש להמשיך את ההסדר. בכל תקופת ההסדר, טוען האיגוד, לא הופעל מנגנון הבוררות ולו פעם אחת, מה שמוכיח כי ההסדר עובד.

צרו איתנו קשר *5988