המוסד לסקר עמיתים: לחזק את אי-תלות רוה"ח ע"י הגבלת שירותי עריכת דו"חות למבוקר

בחברות ציבוריות רבות נהוג כי משרדי רוה"ח המבקרים מסייעים בהכנת הדו"חות הכספיים - בעריכה ולעתים גם בהדפסתם ; לדעת המוסד, מתן שירותים אלה עלול לגרום לחשש של פגיעה באי-תלותו של רואה החשבון המבקר

יש לחזק את מנגנוני הביקורת החשבונאית ואת נושא אי-התלות בעבודתם של רואי החשבון. כך ממליץ המוסד לסקירת עמיתים, שהוקם על-ידי לשכת רואי החשבון ורשות ניירות ערך, ונועד לפקח על רואי החשבון המבצעים ביקורת בחברות הציבוריות.

המוסד לסקירת עמיתים סקר בפעם השנייה תיקי ביקורת של חברות ציבוריות שבוקרו במשרדים הגדולים ובפעם הראשונה 22 משרדים קטנים ובינוניים. הסקירה הקיפה משרדים המבקרים 582 חברות ציבוריות מתוך 636 חברות ציבוריות וחברות מדווחות.

מהדו"ח עלה כי בחברות ציבוריות רבות נהוג כי משרדי רואי החשבון המבקרים מסייעים בהכנת הדו"חות הכספיים בעריכה ולעתים גם בהדפסתם. לדעת המוסד, מתן שירותים אלה עלול לגרום לחשש של פגיעה באי-תלותו של רואה החשבון המבקר, ויש לשקול הגבלה הדרגתית של שירותים אלה. כפי שנחשף ב"גלובס", רשות ניירות ערך הוציאה באחרונה הנחיה המחייבת הפרדה בין עריכת הדו"חות לביקורת.

עוד עלה כי משרדי רואי חשבון רבים משמשים כמבקרים משותפים עם משרדים אחרים ושני המשרדים חותמים במשותף על חוות-הדעת לדו"חות הכספיים. לדעת המוסד, האחריות של כל אחד מהמשרדים הינה מלאה וחלה על עבודת שני המשרדים כאחד. המוסד ממליץ כי לשכת רו"ח תפרסם הנחיות לנהלים של חלוקת העבודה ושיתוף פעולה בין משרדים מבקרים.

המוסד מצא כי על רקע השינויים המשמעותיים במקצוע, ובראשם המעבר לדיווח לפי ה-IFRS, יש לבצע הדרכות והשתלמויות מקצועיות, שכיום אינן בהיקף מספק. המוסד ממליץ כי צוותי הביקורת במשרדים יחויבו בהיקף השתלמויות מינימלי.

מהדו"ח עולה כי בחלק ניכר מהמשרדים לא קיימות הגבלות בגישה לתיקי ניירות עבודה. לדעת המוסד, הגבלת גישה תחזק את נהלי שמירת הסודיות והאבטחה, המתחייבים מתקני החשבונאות. במספר משרדים לא מצאו הסוקרים הצהרות חתומות המעידות על שמירה של כללי אי תלות וניגוד עניינים. המוסד ממליץ כי הצהרות כאלה יחודשו אחת לשנה.

יו"ר דירקטוריון המוסד לסקירת עמיתים ונשיא לשכת רואי החשבון, ראובן שיף, ציין כי "אנו נדרשים לערוך פעולות מקדימות למניעת כשלים בעתיד על-ידי חיזוק מערך הביקורת והבקרה של החברות הציבוריות, כדי להגביר את חוסן שוק ההון".

צרו איתנו קשר *5988