בשוק ההון מעריכים: משרד האוצר יגייס בנובמבר חוב לטווח קצר

יחידת ניהול החוב הממשלתי תפרסם את תוכנית הגיוס לחודש הבא לאחר נעילת המסחר ; פעיל בשוק ל"גלובס": צפויים גיוסים בסדרה הצמודה לפידיון ביוני 2010 - או הנפקה לטווח של עד 3 שנים ; ממשרד האוצר טרם נמסרה תגובה

יחידת ניהול החוב הממשלתי בחשב הכללי במשרד האוצר צפויה להציג היום את תוכנית גיוס ההון הסחיר לחודש נובמבר, כלומר: את תחזית הגיוסים באג"ח ממשלתיות בחודש הקרוב. הערכות בשוק מדברות על צפי לגיוס באגרות חוב לטווח קצר, לאור המצב העולמי.

מן הסתם, גם בימים כתיקונם קיימת העדפה לגיוס בטווח קצר בשל הוצאות מימון פחותות - חוב לטווח ארוך גוזר סיכון גבוה יותר למשקיעים שדורשים פרמיה נוספת, תשואה גבוהה יותר. ואולם, פעילים בשוק ציינו בפני "גלובס" כי השיפוע הנוכחי של עקום התשואות של האג"ח הממשלתיות השקליות "הוא אחד הגבוהים והחדים שנראה כאן בשנים האחרונות".

ועוד אמרו לנו: "בעולם בנקים מרכזיים מנפיקים יותר בחלק הקצר של העקום, ונראה בשוק שהאוצר יגייס את הגישה הזאת". ההערכה היא, כי הגיוסים יתרכזו בטווח של שנתיים-שלוש לפדיון, כולל. פעילים בשוק ציינו תחת הנחת העבודה הזו, צפויה הרחבה של אג"ח ממשלתית צמודה למדד המחירים לצרכן מסדרה 0610 . הסדרה נושאת ריבית קבועה בשיעור 2.5% המגלמת תשואה שנתית נטו של 2.87% נכון לשעת הכנת הידיעה. האג"ח הזו, במח"מ (משך חיים ממוצע) של 1.65 שנים נטו, תיפדה ביוני 2010. אפשרות אחרת העומדת בפני משרד האוצר היא הנפקת סדרה חדשה. ממשרד האוצר טרם נתקבלה תגובה.

בסוף נובמבר תיפדה איגרת חוב מסוג גליל, הצמודה למדד המחירים לצרכן. ערכה הנקוב של סדרה 5707 עומד על 7.42 מיליון שקל. בינתיים, מגלמים האפיקים הסולידיים ציפייה להמשך הורדת ריבית במשק הישראלי ואינפלציה נמוכה.

הכלכלן יונתן כץ מציין, כי המשך הירידה במחירי הסחורות תומכת בשחרים (אגרות חוב ממשלתיות לא-צמודות בריבית קבועה) הארוכים. "רבים חוששים מהשלכות הגידול בגירעון (והצפי כי ימומן באמצעות הנפקות גדולות יותר של אג"ח, א"ו) על התשואות", הוא כותב בסקירתו. ועם זאת, מעריך כץ כי הגידול הצפוי בגיוס החוב הממשלתי יקוזז ממצבת האג"ח הקונצרניות, כיוון שלאור המצב בשווקים אין הערכה כי החוב במגזר הפרטי ימוחזר בשוק ההון.

צרו איתנו קשר *5988