הריבית יורדת - הדולר עולה: מזנק ב-2.3% ל-3.883 שקלים; גורמים בשוק המט"ח: "כולם בהלם - קונים בלי הכרה"

[לאתר המט"ח] ; הדולר היציג עלה ב-0.5% ונקבע ב-3.796 שקלים, האירו היציג נחלש ב-0.86% ל-4.829 שקלים ; טל עבדה מכלל פורקס ל"גלובס": "נובע מציפיות ספולקנטיות לביקושים בדולר" ; eTrader: בקרוב תיפרץ רמת ה-4 שקלים כלפי מעלה

בנק ישראל הודיע במפתיע על הפחתה נוספת של הריבית המרכזית ב-0.5% לרמה של 3% במונחים שנתיים. בעקבות ההפחתה, מזנק הדולר במסחר הבין-בנקאי והוא נסחר בין הבנקים תמורת 3.883 שקלים בקירוב - התחזקות של 2.3% מעל שערו היציג שנקבע רק אחר הצהריים, 3.796 שקלים.

גורמים בשוק המט"ח שביקשו להישאר בעילום שם, אמרו ל"גלובס" כי "כולם בהלם. אף אחד לא יודע מי קנה ומי מכר - עם הודעת הריבית החלו לרכוש דולרים בלי הכרה, ולא במערכות המקובלות".

טל עבדה: ציפייה להסטת השקעות ספולקנטית

טל עבדה, סמנכ"ל כלל פורקס, זרוע המט"ח של כלל פיננסים, אמר ל"גלובס" כי הקפיצה שיש עכשיו בשעות האחרונות "לא נובעת מהסטה של שום דבר אלא מציפיות של ספקולנטים להסטה עתידית של השקעות משקלים לאפיקים דולרים ומטבעות אחרים, דבר שייצור ביקוש מוגבר לדולר ויחזק אותו". לטענתו, התהליך הזה קורה בכל העולם כאשר מורידים ריבית על המטבע המקומי - נוטה להיחלש.

"תגובת השוק לאפשרות מיד לאחרי הודעת ריבית לא בהכרח מייצרות מגמות לטווח הבינוני (שבוע ומעלה)", אומר עבדה. "כפי שראינו לפני חודשים ספורים, כשפישר הוריד את הריבית אך המומנטום הפרו-שקלי היה חזק - לאחר מספר שעות של היחלשות, השקל המשיך להתחזק".

עבדה מציין, כי גם כאן נראה שהמגמה העיקרית של המסחר בשקל מושפעת מערכו של הדולר בעולם ו"מגמה זאת תמשיך להתקיים לפחות בטווח הבינוני, ללא קשר לשינוי בריבית בישראל או בהתערבות אחרת בשוק המט"ח".

eTrader: בקרוב תיפרץ רמת ה-4 שקלים כלפי מעלה

על רקע הירידה בתחזית האינפלציה, ירידה בצמיחה העולמית והפחתות הריבית החדות בעולם, החליט הנגיד להוריד הערב את הריבית באופן מפתיע ב-0.5%. שוק המט"ח המקומי, שלא ציפה למהלך מפתיע וחד שכזה, הגיב בחדות וברכישות מסיביות והשער קפץ לרמה של 3.9 שקלים.

הרכישות הגיע בעיקרן מהמגזר הבין-בנקאי: הן המקומי והן הזר. למזלם של הבנקים המקומיים, היו הסוחרים עדיין בחדר העסקות - ויכלו להגיב להודעה ולרכוש את המטבע האמריקני.

בלונדון, שם השעון מוקדם בשעתיים, לא איחרו להגיב. לאחר מספר דקות נרגעה ההיסטריה והחלו מגיעים היצעים לשוק. ההיצעים הגיעו בעיקר על רקע מימושי רווחים של הבנקים. הערכתנו היא שמחר עם פתיחת המסחר נראה המשך מגמת המכירות - אולם המגמה ללא ספק היא מעלה. מהר מאוד נראה את רמת ה-4 שקלים נפרצת.

טרם השער היציג: מגמה מעורבת

המסחר הבין-בנקאי במט"ח התנהל היום (ג') במגמה מעורבת, כשהמטבע האמריקני רשם התחזקות מול השקל, ואילו האירו נסחר בכיוון הנגדי ונחלש מול המטבע המקומי. מגמת הדולר בזירה המקומית תאמה את מגמתו בזירת המט"ח הגלובלית, בה התחזק מול האירו ומול הליש"ט. מגמתו של הדולר היום היתה הפוכה מזו של אתמול, בה רשם היחלשות מול המטבע המקומי.

הכלכלן הראשי של בית ההשקעות אקסלנס נשואה, שלמה מעוז, פרסם היום הערכה ראשונית לגבי 2009, ממנה עולה כי הצמיחה במשק הישראלי ב-2009 תסתכם ב-1.7% בלבד. "ישראל כמדינת תלויית סחר עולמי תיפגע במיוחד כמו מדינות אחרות מוטות ייצוא". כתב מעוז. לגבי סיומה של השנה הנוכחית, מעוז צופה כי הצמיחה ב-2008 תעמוד על 3.8% בלבד לעומת צפי קודם של הלמ"ס לצמיחה של 4.5%.

מעוז מעריך כי האבטלה בישראל ב-2009 תעלה לשיעור של 8.3% לעומת 6.3% כיום. "העלייה באבטלה תבוא על רקע ירידה בקצב העלייה בייצא סחורות ושרותים כולל ירידה חריפה של כ-20% בתיירות, בצד ירידה בקצב העלייה בהשקעות". אמר מעוז. תהליכים אלה ילוו בעליה בפיטורי העובדים בכל המגזרים מרצפת הייצור ועד מלכ"רים. כן צופה כי רמת החיים בישראל של 2009 למעשה תיקפא.

כלכלני הבנק השוויצרי UBS פירסמו היום סקירה המנסה לחזות את מדיניות הריבית של הבנקים המרכזיים באיזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA) ובכללן בישראל. בבנק צופים כי אחרי הורדת ריבית מצטברת של 0.75% באוקטובר, נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, יוריד את הריבית בישראל ב-0.5% נוספים עד סוף השנה, כך שיגיע ל-3%. עד סוף 2009, מעריכים בבנק, יוריד הנגיד את הריבית בעוד 0.5% ל-3%, במטרה לעודד את הצמיחה במשק הישראלי. נציין כי בהתייחסם למדיניות הבנק המרכזי האמריקני מעריכים האנליסטים כי זה יוריד את הריבית פעמיים ב-0.25% בדצמבר ובינואר, כך ששיעורה יגיע ל-0.5%.

נזכיר כי ביום שישי הקרוב צפויה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפרסם את מדד המחירים לצרכן. המדד לחודש אוקטובר צפוי להיות שלילי, וכך גם צפויים להיות המדדים של החודשים הבאים, עד סוף השנה. זאת על רקע ההאטה בקצב הצמיחה במשק הישראלי שנרשמה בתקופה האחרונה. גם בנק ישראל וגם גופים נוספים הפחיתו לאחרונה את תחזיות קצב הצמיחה בישראל.

זירת המט"ח: הדולר עלה ב-0.529% ושערו היציג נקבע ב-3.796 שקלים. האירו היציג נחלש ב-0.867% ל-4.82976 שקלים.

פריקו: היצעי מט"ח של תחילת החודש הקלנדרי תרמו לבלימת התחזקות הדולר

היצעי מט"ח של תחילת החודש הקלנדרי תרמו לבלימת התחזקות הדולר אל מול השקל והדולר שב ונחלש. פעילותו של בנק ישראל בשוק המט"ח (הרוכש דולר אל מול השקל) תומכת בבלימת פוטנציאל ייסוף השקל בטווח הקצר אולם על רקע הציפייה כי השלמת רכישת הסכום עליו הכריז בנק ישראל (10 מיליארד דולר) כבר בשבועות הקרובים, להערכתנו בראייה לטווח הקצר נותר פוטנציאל פיחות השקל מוגבל בעוד בראייה לטווח בינוני.

פער הריבית שקל דולר תומך אף הוא בפוטנציאל חוסנו של השקל אל מול המטבעות המרכזיים בכלל והדולר בפרט. עדכון שיעור הצמיחה הצפוי בשנת 2009 מצידם של גורמים כלכליים בשוק המקומי, מחייבים משנה זהירות באשר להשפעה העשויה להתקבל בתחום מאזן התשלומים החשבון השוטף שכן הרעה משמעותית בנתונים אלו עשויה לפגוע בין היתר בחוסנו של השקל אל מול המטבעות המרכזיים.

בנק ירושלים: הורדת דירוג האשראי של ישראל וסימני המיתון מספקים תמיכה לדולר

הורדת דירוג האשראי של ישראל וסימני המיתון בשוק המקומי מספקים תמיכה לדולר בימים אלה. להערכתנו בטווח הקצר הדולר צפוי להתחזק מול השקל בתנודתיות גבוהה, בעיקר בשל חוסר הוודאות במצבו של המיתון ואי וודאות פוליטית בארץ ועד שיתבררו צעדיו של נשיאה החדש של ארה"ב בהתמודדותו עם משבר האשראי העולמי. טווח מסחר צפוי: 3.872-3.729 שקלים.

כלל פורקס: אם לא נראה חזרה של שער הדולר לאזור 3.85 שקלים, הכיוון בטווח הקצר עלול להשתנות, כאשר היעד הראשון הוא 3.70 שקלים

המסחר בימים האחרונים נרגע במעט מול התנודתיות של כ-10 אגורות ביום, לה הורגלנו בשבועות האחרונים, דבר חיובי כשלעצמו. אם לא נראה חזרה של שער הדולר לאזור 3.85 שקלים, הכיוון בטווח הקצר עשוי להשתנות, כאשר היעד הראשון הוא 3.70 ש' ולאחריו 3.65ש'.

פינוטק - השקעות זרות ממשיכות להגיע לישראל ולתמוך בכלכלה ובמטבע הישראלי

המטבע הישראלי ממשיך לצבור כוחו גם הבוקר ומוסיף לעליות של יום שישי. הבנק המרכזי הישראלי פרסם ביום ראשון כי השקעות זרות ישירות במשק הישראלי היו קרוב למיליארד דולר דרך הבנקים המקומיים בחודש ספטמבר, 2008 עליה של כמעט פי שלוש מחודש אוגוסט השנה אשר בו הוזרמו 362 מיליון דולר. השקעות זרות ממשיכות להגיע לישראל ולתמוך בכלכלה. כעת נסחר השקל סביב הרמות של 3.8000 אל מול הדולר

[לפורטל הפיננסי] ; [לאתר המט"ח]

צרו איתנו קשר *5988