הערכת השווי החדשה של פרופ' אמיר ברנע ל"הכי-ישיר" שנמסרה לבורר: 20 מיליון שקל

ברנע מסר את הערכת השווי לבורר בתביעות המשפטיות של מפרקי הכי-ישיר כנגד כלל ביטוח ולהיפך - זאת מתוך הביאורים לדו"חות הכספיים שפירסמה היום כלל

השווי של סוכנות הביטוח הכי-ישיר, בעבר בבעלות שאול פסטרנק, עומד על 20 מיליון שקל, בטווח של בין 10 ל-30 מיליון שקל, בהנחה שההלוואות שניתנו לחברה מחברות הביטוח הן נון-ריקורס. בהנחה שההלוואות שקיבלה הכי-ישיר מחברות הביטוח הן בעלות זכות החזרה (ריקורס), אזי ערכה עומד על כ-5 מיליון שקל. זאת, נכון לנתוני הכי-ישיר לסוף שנת 2005.

כך קבע פרופ' אמיר ברנע בהערכת שווי שמסר לבורר בתביעות המשפטיות של מפרקי הכי-ישיר כנגד כלל ביטוח , ולהיפך. זאת, מתוך הביאורים לדו"חות הכספיים שפירסמה היום (ב') כלל החזקות ביטוח. שאלת אופי ההלוואות האמורות נדונה בבוררות.

מוקדם יותר השנה הגיש ברנע הערכת שווי ראשונה להכי-ישיר, בה קבע כי שווי הסוכנות שמתקבל הוא כ-150 מיליון שקל בניכוי התחייבויות פיננסיות נושאות ריבית בסך של כ-135 מיליון שקל - כך שנכון ל-30 ביוני 2005 עמד שווי הסוכנות על כ-15 מיליון שקל בלבד, כסכום מייצג לתחום ערכים סביר לשווי הסוכנות, שנע בין 0 ל-30 מיליון שקל, ואולם, בעקבות הגשת חוות הדעת הראשונה נדרש ברנע על-ידי הבורר להרחיב את תוקפה לנתוני כל שנת 2005.

בשנה שעברה הגישה הכי-ישיר, שהוקמה ונוהלה על-ידי פסטרנק וקרסה בינואר 2006, תביעה בהיקף 206 מיליון שקל כנגד כלל ביטוח, בטענה שהפרה הסכם לשיתוף פעולה בתחום ביטוחי המשכנתאות. לטענתה, כלל ביטוח הובילה בהתנהגותה לקריסתה.

בתביעה שהגישו המפרקים הוערך שווייה של הכי-ישיר קודם לקריסתה בכ-206 מיליון שקל. כלל ביטוח, מצדה, הגישה כתב תביעה על סך של כ-26 מיליון שקל כנגד הכי-ישיר בגין חובותיה כלפיה, הנובעים מהלוואות שהעמידה לה ושטרם נפרעו. הכי-ישיר נמצאת בניהולם המיוחד של עו"ד רונן מטרי ועו"ד פגי שרון. לחברה התדיינות גם עם הפניקס, אליה הועבר חלק ניכר מפעילותה.

צרו איתנו קשר *5988