רשם האגודות השיתופיות פסק: יו"ר ועד האגודה במושב זכאי להחזר הוצאות

נקבע: . חברת אגודה, אם ברצונה לבטל החלטת ועד, הרי שמחובתה קודם לעשות זאת בהליכים פנימיים אל תוך האגודה, כגון העלאת הנושא בפני אסיפה כללית, ולא מיד לתבוע את יו"ר המושב

במקרה הנדון מדובר בערעור על החלטת בורר שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות, בעניין תביעת חברת מושב להחזר הוצאות שקיבל חבר המושב מהאגודה מתוקף תפקידו כיו"ר ועד האגודה במושב (תיק מס' 3363/138/07).

הרקע לערעור הינו החלטת ועד המושב לאשר ליו"ר הוועד תשלום הוצאות חודש בחודשו, בגין הוצאות שוטפות אותן נאלץ להוציא מכיסו הפרטי.

חברת המושב, שלא נחה דעתה מהחלטת המושב, פנתה לאגף לאיגוד שיתופי והתלוננה על החלטה זו של הוועד. תשובתו של המפקח על האגודה מטעם רשם האגודות השיתופיות היא, כי אין פסול באישורו של הוועד לזכאותו של המשיב להחזר הוצאותיו, כאשר הוצאות אלו כלולות במסגרת הסעיף של "הוצאות משרדיות" אשר אושרו בתקציב האגודה.

חברת המושב לא הסתפקה בתשובה זו של המפקח והגישה תביעה אישית כנגד יו"ר ועד המושב, ובה דרשה ממנו להשיב את הכספים שקיבל בגין ההוצאות בשנים בהן פעל במסגרת תפקידו כיו"ר ועד המושב. חברת המושב תבעה להשיב סך של 51,071 שקל, ובנוסף להרחיק את יו"ר ועד המושב מלכהן בתפקיד ציבורי ביישוב למשך 15 שנה.

תביעה זו של חברת המושב הועברה לדיון במסגרת הליך בוררות אצל בורר שמונה ע"י מחלקת הבוררויות של רשם האגודות השיתופיות. הבורר קבע בפסק דינו כי קיים נטל עצום על אותם חברי מושב המקבלים על עצמם את התפקידים של שליח ציבור, נטל שהינו לא רק בהיקף הזמן העצום שעליהם להשקיע לטובת הציבור אותו הם מייצגים אלא גם בהוצאות הממשיות שהם מוציאים כדי לבצע את המשימה המוטלת עליהם. עוד קבע הבורר, שהסכום ששולם ליו"ר ועד המושב בגין ההוצאות הינו סביר בהחלט, ומדובר בסכום קטן יחסית. לפיכך, דחה הבורר את תביעתה של חברת המושב.

חברת המושב סירבה לקבל את החלטת הבורר וערערה בפני רשם האגודות על ההחלטה. רשם האגודות קבע, כי אם רוצה חברת המושב לתקוף את החלטת הוועד כראוי, היתה צריכה היא לפעול על פי הנחיית מפקח האגודה. חברת אגודה, אם ברצונה לבטל החלטת ועד, הרי שמחובתה קודם לעשות זאת בהליכים פנימיים אל תוך האגודה, כגון: העלאת הנושא בפני אסיפה כללית, ולא מיד לתבוע את יו"ר המושב. עוד פסק הרשם, כי יו"ר ועד המושב וועד המושב בהחלטתו לאשר החזר הוצאות, לא סטו ולא חרגו מסמכותם. הנושא בתפקיד ציבורי, לא נדרש לממן מכיסו הפרטי את הוצאות הכלל. קל וחומר כאשר התפקיד הינו בהתנדבות, כמו במקרה של יו"ר ועד המושב.

בתנועת המושבים, במסגרת העבודה המשותפת עם ועדי המושבים, אנו מנסים לקדם את ענייניהם של המושבים בתחומים השונים על מנת לשפר את מצבם של חברי האגודה ותושבי המושב. ראשי הוועדים וחברי הוועדים הינם אנשים אשר בחרו מרצונם להשקיע את מיטב זמנם עבור המושב בו הם מתגוררים ולטובת הציבור אשר בחר אותם למוסדות האגודה. ראוי לחזק ולשמר את אותם אנשים שרוח ההתנדבות וטובת הקהילה מניעים אותם, ולתגמל אותם במידה אשר הותרה על פי פקודת האגודות השיתופיות והנחיות רשם האגודות.

* הכותב הוא יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים.

צרו איתנו קשר *5988