הערת "עסק חי" לבוימלגרין קפיטל - גירעון של 34 מיליון שקל בהון העצמי

הפסד של 129.3 מיליון שקל מתחילת השנה ותזרים מזומנים שלילי של 193 מיליון שקל

הלחץ על שעיה בוימלגרין גדל. רואי החשבון של חברת בוימלגרין קפיטל צירפו הערת "עסק חי" לדוחות של הרבעון השלישי של השנה. חברת האחזקות סיימה את תשעת החודשים הראשונים של השנה בהפסד של 129.3 מיליון שקל, לעומת הפסד של 59.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

כמו כן נרשם גרעון של כ-34 מיליון שקל בהון העצמי לעומת מאזן של ענק של 8.3 מיליארד שקל. היקף ההתחייבויות השוטפות - 3.5 מיליארד שקל וההתחייבויות לזמן ארוך מסתכמות ב-4.3 מיליארד שקל. לחברה תזרים מזומנים שלילי של 193 מיליון שקל.

בוימלגרין קפיטל היא החברה האם (64%) של אזורים. כמו כן, היא מחזיקה ב-25% באזורים תיירות וב-50% במתחם אסותא בתל אביב. מנכ"ל החברה, גיל טובול התחייב שהחברה תפעל לממש נכסים בכדי להחזיר את החובות הכבדים ובנוסף החברה נהנית מדי שנה מדיבידנד מחברת הבת אזורים.

רואי החשבון של החברה מזהירים: "התממשות תחזיות החברה אינן ודאיות ואינן תלויות בחברה באופן בלעדי, אלא בגורמים נוספים ולפיכך עשויות שלא להתממש כולן או בחלקן".

לחברה אין מקורות הכנסה מפעילות שוטפת בהיקפים מהותיים ולכן יכולת הפרעון של התחייבויותיה תלויה במידה ניכרת ביכולתה לקבל דיבידנדים, דמי ניהול, להפיק רווח ממכירת החזקות ולקבל הלוואות בעלים.

על פי תחזית החברה צפוי בשנת 2010 תזרים שלילי בהיקף של 133 מיליון שקל. למרות שמניית אזורים צנחה ב-85% בשנה האחרונה לשווי של 380 מיליון שקל- בוימלגרין בחרה שלא לרשום ירידת ערך בגין אחזקה עיקרית זאת. בשנת 2006 נרכשה השליטה באזורים לפי שווי שוק של כ-1.95 מיליארד שקל.

גם המשקיעים בניירות הערך של החברה חושש מפני חדלות פירעון: מניית בוימלגרין נחתכה ב-85% בשנה האחרונה למחיר המשקף לחברה שווי שוק של כ-65 מיליון שקל בלבד. סדרה א' של האג"ח נסחרת בתשואת זבל של 114% וסדרה ב' בתשואה של 103%.

צרו איתנו קשר *5988