חברות הליסינג מתחילות לחשוב על צמצום ציי הרכב

מהדו"ח הרבעוני של קבוצת שלמה, שעיקרו פעילות הליסינג של ניו-קופל לשעבר, עולה כי היא "נערכת להתאמה בהיקף הצי בהתאם לצרכי החברה" ; ניו קופל הרוויחה 42 מיליון שקל ב-3 הרבעונים הראשונים של 2008 - ירידה של 30% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

חברות הליסינג מתחילות להיערך לקראת צמצום פעילות בשל מצוקת האשראי. כך עולה מהדו"ח הרבעוני של חברת שלמה אחזקות , המאגדת בתוכה את פעילות הליסינג של ניו-קופל לשעבר, את פעילות השכרת הרכב של חברת שלמה, שמוזגה לתוך ניו קופל, ואת פעילות הביטוח של החברה.

בהקדמה לדו"ח כותבת החברה כי ""לצד המשבר הפיננסי הגלובאלי, אשר החריף והשפיע גם על תחומים נוספים, אירעו במשק הישראלי במהלך החודשים האחרונים מספר התפתחויות נוספות ובין היתר תנודות משמעותיות בשער החליפין של מטבעות חוץ העיקריים מול השקל ועליה בשיעורי האינפלציה במשק המקומי".

לדברי החברה נכון למועד הדו"ח אין באפשרות החברה לאמוד את השפעתם של הגורמים הנ"ל על פעילותה בעתיד אולם היא "בוחנת מספר השלכות אפשריות של המשבר ואת דרכי ההתמודדות עימן לרבות יכולתה להשיג מימון בנקאי וחוץ בנקאי לפעילויותיה השוטפות וארוכות הטווח, התייקרות תנאי האשראי, והשפעת המשבר על יציבותם הכלכלית של לקוחות הקבוצה". לדברי שלמה אחזקות היא "פועלת לשימור והגדלת מסגרות האשראי הזמינות לה, בוחנת חלופות אשראי, מתמחרת עסקאות חדשות תוך התחשבות בהתייקרות מקורות המימון ונערכת להתאמה בהיקף הצי בהתאם לצרכי החברה.

החברה מוסיפה כי בהתאם להנחיית הרשות לניירות ערך מיום ה-6 בנובמבר, היא נדרשה (ביחד עם כל החברות הנסחרות) לבחון קיומם של מספר סימני אזהרה בקשר עם ליכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה. החברה מציינת כי יש לה הון חוזר שלילי, שאופייני לחברות העוסקות בתחום הליסינג. אולם, "דירקטוריון החברה בחן את מקורות הפירעון להתחייבויותיה השוטפות של החברה ונקיטה באסטרטגיה של התאמת גודל הצי למצב הכלכלי ועוד גורמים המעידים על מצב נזילות החברה" ובשורה התחתונה הוא סבור כי על אף ההון החוזר השלילי כי שמופיע במאזן, נכון למועד הדו"ח אין חשש סביר, שהחברה לא תעמוד בהתחייבויות השוטפות".

צוין כי הנחיית הרשות לניירות ערך מתחילת נובמבר, שנשלחה לכלל החברות הנסחרות, היא חלק מתהליך ההיערכות והפקת הלקחים בעקבות המשבר הפיננסי. ההנחיה מורה לחברות לנתח במפורט את הסיכונים לאי עמידה בהתחייבויות, בהתאם לכמה קריטריונים כולל הון שלילי חוזר. היא מטילה למעשה אחריות ישירה על דירקטוריון החברה במידה והוא קובע, שאין לחברה בעיה לעמוד בהתחייבויותיה.

הנתונים של קבוצת שלמה משקפים עדיין את המחצית הראשונה של השנה, שהייתה טובה לענף הליסינג, ואת הרווחיות הגבוה יחסית של פעילות ההשכרה שמוזגה עם פעילות הליסינג. עם זאת הרווח הנקי של "שלמה אחזקות" בתשעת החודשים הראשונים של 2008 הסתכם ב-42 מיליון שקל, ירידה של כ-31%.

ההכנסות מפעילות הרכב של קבוצת שלמה אחזקות הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של 2008 ב-1.385 מיליארד שקל, עליה של 16% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי לבדו הניבה פעילות הרכב הכנסות של 491 מיליון שקל, עליה של 16% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. החברה מסבירה את הנתונים בגידול בכמות כלי הרכב. עם זאת החברה רשמה עליה חדה בהוצאות המימון, מ-114 מיליון שקל ל-203 מיליון שקל.

מבת ההתחייבויות של הקבוצה הסתכמה ב-30 ספטמבר ב-5.7 מיליארד שקל, כ-49% מהם בהתחייבויות לטווח ארוך. היקף התחייבויות החברה לגורמים בנקאיים עומד על כ-2.49 מיליארד שקל, גידול של 483 מיליון שקל מסוף 2007. היקף האשראי החוץ בנקאי המורכב מאג"ח מסתכם ב-1.63 מיליארד שקל. אשראי הספקים, שאת רובו מספקים יבואני הרכב, הסתכם ב-722 מיליון שקל.

היקף הנכסים של החברה, שהמרכיב העיקרי בו הוא שווי צי הרכב שבבעלותה, הסתכם בתום הרבעון השלישי ב-6.3 מיליארד שקל.

יתרת המזומנים של החברה הסתכמה בסוף הרבעון השלישי ב-408 מיליון שקל, לעומת 491 מיליון שקל בשנת 2007. ההון העצמי שלה נשחק מעט והסתכם בתום הרבעון ב9.7% מסך המאזן, לעומת 10.4% בתום דצמבר 2007. בתשעת החודשים הראשונים של 2008 רכשה הקבוצה כלי רכב בהיקף של 1.835 מיליארד שקל לעומת 1.66 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

שלמה החזקותשלמה החזקות

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988