בעקבות הונאת מיידוף: משרד האוצר יבטל בקשת ערבויות בנקאיות לעמותות שמספקות למדינה שירותי חברה ורווחה

לפי חישובי משרד האוצר, ויתור המדינה על הערבות הבנקאית תגדיל את המקורות התקציביים של העמותות המתוקצבות בכ-150 מיליון שקלים

החשב הכללי במשרד האוצר, שוקי אורן, יפרסם היום (יום א') הוראת שעה בנושא תחליף ערבויות בנקאיות במכרזים לשירותים חברתיים, כך הודיע משרד האוצר.

הוראת השעה החדשה תסייע לעמותות המתוקצבות בכך שתבטל את עלויות תשלום הריבית והעמלות הנדרשות מהעמותות לשם הכנת ערבות בנקאית ותשחרר את סכום הערבות לשימושן של העמותות.

לפי חישובי משרד האוצר, ויתור המדינה על הערבות הבנקאית תגדיל את המקורות התקציביים של העמותות המתוקצבות בכ-150 מיליון שקלים.

החשב הכללי, שוקי אורן, מסר: "משרד האוצר רואה לנכון להקל על העמותות המתוקצבות לאור המשבר הגלובלי אשר משפיע גם על פעילותן, בשל הירידה בהיקף התרומות אותן הן מגייסות בארץ ובחו"ל. במסגרת המאמץ הכללי לסייע למשק הישראלי, על מגזריו השונים, הוחלט כי ניתן להקל גם עליהן על ידי הסרת מחסומים בירוקרטיים וצמצום הערבויות".

כיום, עמותה שמספקת למדינה שירותים נדרשת להעמיד ערבות בגובה 5-10% מהיקף ההתקשרות, כלומר להפקיד בבנק סכום כסף לאורך תקופת ההתקשרות כערבות כנגד תקציבי המדינה שמועברים לה בגין הפעילות אותה היא מבצעת.

הוראת החשב הכללי תאפשר להמיר את הדרישה הזו בכתב התחייבות של העמותה למדינה על פיו תינתן למדינה רשות לקזז את תשלום הערבות במקרה בו הופרו התנאים. לדוגמה - עמותה שעוסקת בפעילות רווחה ומספקת למשרד הרווחה שירותים בעלות של 10 מיליון שקל המועברים לה ישירות מתקציב משרד הרווחה, תוכל לשחרר את הערבות הבנקאית ולהעביר למדינה כתב התחייבות במקום. שחרור הערבות יעמיד לרשותה של העמותה החינוכית עד מיליון שקל להגדלת פעילותה.

יצוין כי ביצוע הוראת השעה מגדיל את החשיפה מצד המדינה כלפי הגופים לסכנה של פשיטות רגל או אי עמידה בתנאי ההסכם מצדם, על כן הוחלט שההוראה תפעל לתקופת ניסיון של שנתיים ולאחר בחינת תוצאות פרסומה יוחלט על הארכתה.

צרו איתנו קשר *5988