מהפך: המינהל יאפשר לגבות מרוכשי מגרשים בהרחבה הוצאות פיתוח גם עבור היישוב הוותיק

עד כה, לאור החלטה של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אליקים רובינשטיין, חל איסור מוחלט על ועדי האגודות במושבים ובקיבוצים לגבות מרוכשי מגרשים בהרחבה הוצאות פיתוח עבור תשתיות היישוב הוותיק

מהפך בעמדת מינהל מקרקעי ישראל לגבי גביית הוצאות פיתוח מרוכשי מגרשים בהרחבות בקיבוצים ובמושבים: האגודה החקלאית תהיה רשאית לגבות מכל רוכש מגרש הוצאות פיתוח לצורך שיפור התשתיות של היישוב הוותיק, וזאת בנוסף להוצאות הפיתוח שמשלם הרוכש בגין המגרש בהרחבה.

עד כה, לאור החלטה של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אליקים רובינשטיין, חל איסור מוחלט על ועדי האגודות במושבים ובקיבוצים לגבות מרוכשי מגרשים בהרחבה הוצאות פיתוח עבור תשתיות היישוב הוותיק. במקרים רבים הוועדים גבו סכומים כאלה "מתחת לשולחן", כאשר רוכשי מגרשים נדרשו לשלם סכומים גבוהים, שכונו בשמות שונים, כמו למשל "דמי רצינות".

סכום הוצאות הפיתוח המקסימלי שיותר לאגודה שיתופית לגבות עבור שיפור התשתיות הישנות ביישוב יגיע ל-12 אלף שקל לרוכש מגרש בהרחבה. הצעה ברוח זו יביא מנהל המינהל, ירון ביבי, לישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, שתתכנס בתחילת ינואר.

שינוי נוסף המתוכנן במתכונת שיווק ההרחבות הוא שיווק של 10% מהמגרשים בדרך של מכרז, על-ידי המינהל ולא על ידי האגודה. מטרת השינוי היא לקבל אומדן ריאלי של מחיר השוק למגרשים בהרחבה.

יצוין, כי גביית הוצאות פיתוח מרוכשי מגרשים בהרחבה עבור שיפור תשתיות היישוב הוותיק תהווה עילה לדרישה לשוויון מוחלט במעמד המוניציפלי של המתגוררים בהרחבה לעומת התושבים הוותיקים. *

צרו איתנו קשר *5988