הכשרה ביטוח סוגרת את פעילות הפנסיה שלה לצורך עמידה בדרישות ההון

לאחר שהתברר לחברה כי בניגוד לציפיותיה - עסקת ביטוח משנה שעשתה לא תפחית את דרישות ההון ממנה, ההערכות הן כי תיקלע לגירעון בהון הנדרש בסיכום 2008, אותו תתקשה לכסות

שלב נוסף בהידרדרות הפיננסית של הכשרה ביטוח וקבוצת אלעזרא שבשליטת אלי אלעזרא. ימים לאחר שעבר המועד המקורי בו הייתה אמורה החברה האם, הכשרה החזקות ביטוח , לשלם כ-60 מיליון שקל למחזיקי האג"ח שלה, ובעקבות קושי להזרים כספים לחברה ולעמוד בתקנות ההון המינימלי הנדרש מחברת ביטוח, הודיעה היום הכשרה ביטוח, בניהולו של עופר טרמצ'י, כי הדירקטוריון החליט להפסיק באחת ובמפתיע את פעילות הפנסיה של החברה, חודשים ספורים בלבד לאחר שהחלה בה.

הכשרה הודיעה לבורסה כי תפסיק את פעילות קרן הפנסיה המקיפה דניאל ואת פעילות קרן הפנסיה דניאל משלימה, בצעד שנועד להפחית לחברה דרישות הון של כ-8.3 מיליון שקל (לפי הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי של 2008).

מדובר בצעד יוצא דופן בו החברה סוגרת תחום פעילות מינורי מבחינתה, אותו הגדירה בעבר כאסטרטגי, מתוך מטרה לגרד כמה מיליוני שקלים כדי לעמוד בדרישות ההון העצמי הנדרש. זאת, כשברקע יש לחברה האם הכשרה החזקות ביטוח קשיים לפרוע את תשלומי האג"ח שלה, והיא מקיימת מו"מ עם מחזיקי האיגרות על הסדר חוב.

החברה דיווחה היום שבימים האחרונים הודיע לה המפקח על הביטוח כי עליה לכלול בדרישות ההון העצמי 0.17% מה"הון בסיכון" (המתייחס לסכומי הביטוח למקרה מוות שהתקשר בהם המבטח, בניכוי העתודה שנצברה בגינם, למעט הסכום שבוטח בביטוח משנה) לשנת 2006, ולא מה"הון בסיכון" לסוף הרבעון השלישי.

המשמעות היא, שעסקת ביטוח המשנה עליה הודיעה החברה בדו"חות הרבעון השלישי אשתקד, במסגרתה העבירה את הסיכון בתיק סיכון מוות (ביטוח חיים טהור למקרי מוות - "ריסק") ואת הרווחים שלה בתחום רווחי זה, במטרה להקטין את דרישות ההון בגין סיכונים מיוחדים בכ-20 מיליון שקל, לא השיגה את מטרתה. זאת מכיוון שהחברה כשלה לדעת האוצר בהבנת השלכות העסקה עם מבטחת המשנה, במסגרתה ויתרה על רווחים בפעילות הריסקים ועדיין נדרשת לרשום דרישות הון מוגדלות על סמך התיק של 2006, כשהעסקה האמורה תשפיע רק בעתיד על דרישות ההון של החברה.

על רקע אי ההכרה של הפיקוח על הביטוח בעסקת ביטוח המשנה האמורה, לצורך דרישות ההון של הכשרה ביטוח, גדל הגירעון בהון העצמי הנדרש של החברה לסוף הרבעון השלישי, מ-25 מיליון שקל כפי שדיווחה בנובמבר האחרון ל-45.7 מיליון שקל כפי שהודיעה היום. על רקע עסקת בעלי עניין עם החברה האחות אפרידר (שמעוכבת וטרם התקיימה בהוראת המפקח על הביטוח), וסגירת פעילות הפנסיה והגמל של הקבוצה, היא מציגה כרגע עודף מינורי של 1.9 מיליון שקל בהון הנדרש. לסך זה הגיעה גם בסיוע הגדלת הרווח הנקי לרבעון השלישי, לאחר שביצעה הערכת שווי לנכס נדל"ן להשקעה בת"א, אשר הגדילה, בעיצומו של משבר בשוק הנדל"ן ובניגוד למגמה בשוק הנדל"ן, את ערך הנכס בספרים במיליוני שקלים.

עודף ההון המינימלי נכון לסוף הרבעון השלישי, עליו הודיעה היום החברה, צפוי שלא להספיק לה בדו"חות השנתיים ל-2008, שיתפרסמו בסוף מארס, כך שהיא תיאלץ למצוא פיתרון לחוסר של מיליוני שקלים נוספים בהון המינימלי. האוצר הבהיר לפי שעה כי לא ייתן הקלות בדרישות ההון.

לאחרונה התריע המפקח על הביטוח, ידין ענתבי, כי יאסור על הכשרה למכור פוליסות חדשות בביטוח חיים אם הכשרה החזקות ביטוח לא תעמוד בהחזר האג"ח שלה. בין היתר הבהיר לה כי הוא מצפה ממנה למכור נכסים, בהם תיק ביטוח החיים, במטרה לעמוד בהתחייבות האג"ח.

צרו איתנו קשר *5988