החו"ל לא משתלם: חברת החשמל מפסידה מיליוני שקלים על חלק מהפרויקטים הבינ"ל

השחיקה ברווחיות הפרויקטים נובעת בין היתר מהתחזקות השקל לעומת המטבעות הזרים (אירו ודולר), שהקטינה את ההכנסות, וכן מעליית שכרם של עובדי החברה

חברת החשמל הרחיבה מאוד בשנה האחרונה את פעילותה בחו"ל וחתמה על חוזי תכנון עם חברות בינלאומיות בצעד שהוגדר כפריצת דרך עבור החברה. אולם מנתונים שהגיעו ל"גלובס" עולה, כי החברה מופסדת מיליוני שקלים בגין חלק מהפרויקטים בשיתוף הסקטור הפרטי, ובחלקם שיעור הרווח נמוך מהצפוי.

ממסמך פנימי של חברת החשמל עולה, בין היתר, כי הפרויקט בשיתוף חברת מטקה לתכנון תחנת כוח בגז טבעי ביוון הפסיד עד כה 3 מיליון שקל, ופרויקט נוסף לתכנון הסבת מפעלי כי"ל בדרום לגז טבעי מופסד ב-4.8 מיליון שקל.

לפי הערכות, ההפסד מהפרויקט ביוון עשוי אף לגדול מאחר ותכנון הפרויקט צפוי להסתיים רק בתחילת הרבעון השני. לגבי הפרויקט עם כי"ל, מתנהל כיום מו"מ בין הצדדים לעדכון החוזה לנוכח ההפסד שנרשם.

בפרויקטים נוספים נרשם רווח נמוך מהתחזיות. הפרויקט בשת"פ עם אלסטום לתכנון 6 יחידות ייצור פחמיות בדרום אפריקה (כולל מימוש אופציה) שהיקפו הכספי הכולל הוא הגדול ביותר, צפוי לרשום רווח של 1.5 מיליון שקל בלבד, ואילו הפרויקט בספרד בשת"פ עם חברת סולל צפוי לרווח של 2-3 מיליון שקל.

השחיקה ברווחיות של הפרויקטים נובעת בין השאר מהתחזקות השקל לעומת המטבעות הזרים (אירו ודולר) שהקטינה את ההכנסות וכן מעליית שכרם של עובדי החברה.

הציעה מחירים נמוכים במכרזים

חברת החשמל, בראשות היו"ר מוטי פרידמן והמנכ"ל, עמוס לסקר, החליטה להרחיב את פעילותה בחו"ל בשת"פ עם חברות בינלאומיות, זאת כחלק מאסטרטגיה להגדיל את הכנסות החברה שלא ממכירת חשמל. את הפעילות בחו"ל מרכזת חטיבת פרויקטים הנדסיים, בראשות הסמנכ"ל, יעקב (יאשה) חאין, בשיתוף אגף התכנון בחברה, בראשות יצחק בלמס.

כפי שפורסם בעבר ב"גלובס", טענות ראשונות לגבי חריגות בחלק מהפרויקטים הועלתה בתביעה שהגישו ועדי המהנדסים בחברה לביה"ד לעבודה בחיפה. בתביעה נטען כי לאחר שהתברר שצפויה חריגה בתקציב ובמספר שעות התכנון לפרויקט ביוון, ניתנה הוראה לעובדים לרשום את השעות הנוספות כשעות עבודה גלובליות, זאת על מנת שלא ניתן יהיה לייחס אותן לעלות הפרויקט.

הנהלת החברה טענה בתגובה שהעתירה נובעת מסכסוך פנימי באגף התכנון, וכי תוספת שעות התכנון נבעה משינויים שביצעה החברה היוונית במפרט של הפרויקט.

ספקים של החברה טענו בחודשים האחרונים כי הרווחיות הנמוכה בפרויקטים נובעת מכך שחברת החשמל מציעה מחירים נמוכים במיוחד במכרזים בחו"ל שהם סוג של סבסוד צולב. לדבריהם, החוזים בחו"ל מעמידים את החברה בניגוד עניינים פוטנציאלי מאחר וחלקם נעשה בשת"פ עם חברות (כדוג' אלסטום) המתמודדות כיום במכרזי הציוד של חברת החשמל בהיקף של מאות מיליוני שקלים.

מחברת החשמל נמסר בתגובה כי " החברה מנועה מלמסור פרטים על הסכמים עם לקוחותיה. במסגרת מדיניות שהתוו יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה ליצירת הכנסות שלא ממכירת חשמל פועלת החברה במספר פרויקטים בארץ ובחו"ל, העוסקים במתן שירותי תכנון, ייעוץ והקמת תחנות כוח.

"עם כניסתנו לשוק העולמי שופרה הרווחיות בפרויקטים הנכנסים. יודגש, כי בשום מקרה לא קיים בתהליכי ההתקשרות סבסוד צולב. חברת החשמל מקפידה על הפרדה צוותית ועל מניעת ניגוד עניינים, ואף יותר, כאשר מדובר בחברות עמן מתקיימים בהליכי רכש שונים".

צרו איתנו קשר *5988