עוד הקלה לחברת החשמל: פטור מהגשת דו"חות לפי ה-IFRS גם ב-2009

מנהל רשות החברות הממשלתיות, אודי ניסן, המליץ באחרונה לשר האוצר להאריך את התקנות המאפשרות לחברת החשמל לחרוג שנה נוספת מחובת המעבר ל-IFRS

הממשלה החליטה לאפשר לחברת חשמל פטור מהגשת הדו"חות הכספיים לפי הכללים החשבונאיים הבינלאומיים (ה-IFRS) גם בשנת 2009. כך נודע ל"גלובס". נודע כי מנהל רשות החברות הממשלתיות, אודי ניסן, המליץ באחרונה לשר האוצר להאריך את התקנות המאפשרות לחברת החשמל לחרוג שנה נוספת מחובת המעבר ל-IFRS.

חברת החשמל קיבלה בזמנו ארכה להגשת הדו"חות לפי ה-IFRS למשך שנה. בעוד כל החברות המדווחות החלו ביישום כללי ה-IFRS ברבעון הראשון של 2008, הרי שחברת חשמל קיבלה ארכה עד לרבעון הראשון של 2009. זאת, לאחר שהתקבלו טענותיה כי יישום המעבר לכללים החדשים צפוי לגרום להקטנת הונה העצמי בכ-2.5 מיליארד שקל.

הארכת התקנות כעת תאפשר לחברת החשמל להמשיך ולהציג דו"חות מתואמים לאינפלציה, ובכך תימנע הרעה נוספת במצבה הפיננסי של החברה. יישום המעבר לתקנים החדשים עלול להגדיל את עלויות הפנסיה של החברה ולהביא לשחיקה נוספת בהונה העצמי.

מהאוצר נמסר בתגובה: "בעקבות המלצת מנהל הרשות פנה שר האוצר לשר המשפטים, ליו"ר רשות ני"ע וליו"ר הרשות לחשמל, לצורך התייעצות בנושא. הארכת התקנות תאפשר לחברה להמשיך לערוך את דו"חותיה הכספיים בהתאם לתקני ה-IFRS, למעט שני נושאים: המשך יישום כללי חשבונאות אמריקאים לפעילויות בפיקוח והמשך הדיווח הריאלי".

צרו איתנו קשר *5988