אלווריון מדווחת על הפסד נקי של 4.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי

נתון זה כולל הוצאות שנבעו מארגון מחדש בחברה בסך 3.4 מיליון דולר ; ההכנסות גדלו ב-6% והסתכמו ב-70.1 מיליון דולר ; החברה דיווחה על רווח נקי על בסיס GAAP-Non בסך של 119 אלף דולר

אלווריון , המספקת פתרונות WiMAX ופס רחב אלחוטיים הודיעה היום על תוצאותיה הכספיות עבור הרבעון הרביעי ועבור השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2008.

ההפסד הנקי על בסיס GAAP ברבעון הרביעי של 2008 הסתכם ב-4.8 מיליון דולר, או 8 סנט למניה, כאשר נתון זה כולל הוצאות שנבעו מארגון מחדש בחברה בסך 3.4 מיליון דולר כתוצאה מתוכנית ההתייעלות עליה הודיעה אלווריון בדצמבר 2008, זאת בהשוואה לרווח נקי בסך 803 אלף דולר או 1 סנט למניה ברבעון השלישי.

במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2008 ההכנסות הסתכמו ב-70.1 מיליון דולר, גידול של 6% בהשוואה להכנסות הרבעון הרביעי של שנת 2007, שהסתכמו בסך של 66.3 מיליון דולר, וירידה של 6% לעומת הכנסות בסך 74.3 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2008.

בנטרול הוצאות בגין הפחתת נכסים בלתי מוחשיים, הפחתה חשבונאית בגין הטבה הגלומה בהענקת אופציות, הכנסות אחרות, הוצאות ארגון מחדש והשפעת הפעילות שהופסקה, החברה דיווחה על רווח נקי על בסיס Non-GAAP בסך של 119 אלף דולר, או 0 דולר למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי על בסיס Non-GAAP של 3 מיליון דולר, או 5 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי ב-2008.

תוצאות הרבעון הינם ברף התחתון של התחזית שהציגה הנהלת החברה עבור הרבעון הרביעי כתוצאה מאי-היכולת להכיר בהכנסות בסך 2.4 מיליון דולר ממכירת מוצרים לנורטל במהלך הרבעון, לאחר שנורטל הגישה בקשה להגנה מפני נושים ב-14 בינואר, 2009, ולאחר מכן ביטלה את ההסכם בין שתי החברות. הירידה ברווח הגולמי נבעה ממחיקת עלות הציוד אשר נשלח לנורטל ולא הוכר הרבעון.

עבור שנת 2008 בכללותה, ההכנסות הסתכמו בסך של 281.3 מיליון דולר, המהווים גידול של 19% לעומת מכירות של 236.6 מיליון דולר בשנת 2007. ההכנסות ממכירת פתרונות WiMAX בשנת 2008 הסתכמו בסך של 171 מיליון דולר, המהווים כ-61% מסך ההכנסות בשנת 2008, לעומת מכירות WiMAX בסך של 124 מיליון דולר שהיוו כ-52% מהכנסות החברה בשנת 2007. משלוחי ה-WiMAX השנה הגיעו לשיא חדש העומד על 189 מיליון דולר.

ההפסד הנקי בשנת 2008 הסתכם ב-5.5 מיליון דולר או 9 סנט למנייה, בהשוואה לרווח נקי מפעילות מתמשכת בסך 7.1 מיליון דולר, או 11 סנט למניה מפעילות מתמשכת ב-2007.

בנטרול ההוצאות בגין הפחתת נכסים בלתי מוחשיים, ההפחתה החשבונאית בגין הטבה הגלומה בהענקת אופציות, הכנסות אחרות, הוצאות ארגון מחדשן והשפעת פעילות שהופסקה, הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP לשנת 2008 הסתכם ב-6.9 מיליון דולר, או 11 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי על בסיס Non-GAAP בסך של 8.8 מיליון דולר, או 14 סנט למניה בדילול מלא בשנת 2007.

כצפוי, הרווח הגולמי ב-2008 ירד בעיקר כתוצאה משינוי בתמהיל מכירות המוצרים. כמו כן, הירידה הושפעה אף משער החליפין הנמוך בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה.

רזרבות המזומנים נכון ל-31 בדצמבר, 2008, הסתכמו ב-141 מיליון דולר, לאחר רכישה עצמית של מניות החברה בסך של 5 מיליון דולר במהלך הרבעון הרביעי.

תחזית ההכנסות של החברה עבור הרבעון הראשון של שנת 2009 נעה בין 65 מיליון דולר ל-73 מיליון דולר. בטווח תחזית ההכנסות הנ"ל, הרווח למניה על בסיס Non-GAAP עבור הרבעון הראשון צפוי לנוע בין הפסד למנייה של 2 סנט לבין 4 סנט. הרווח למניה על בסיס GAAP צפוי לנוע בטווח שבין 5 סנט לבין 1 סנט למניה.

צרו איתנו קשר *5988