ועדת הכספים אישרה את תקנות האוצר שמונעות מהגופים המוסדיים לבצע פעילות ברוקראז' באמצעות "חברי הבורסה" מאותה קבוצה

התקנות מגבילות את ניגוד העניינים בניהול כספי החיסכון של הציבור: מגבילות עסקות קנייה ומכירה של ניירות ערך ורכישת ניירות ערך בהנפקות מסוימות ; שר האוצר, רוני בר-און: "מדובר בהסדרה רגולטורית חשובה שתשפר את ההגנה על כספי החוסכים"

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום את התקנות שהגיש שר האוצר, רוני בר און, בנושא קנייה ומכירת ניירות ערך ורכישת ניירות ערך בהנפקות מסוימות. התקנות שאושרו היום מונעות מהגופים המוסדיים (קופות הגמל, קרנות הפנסיה וחברות הביטוח) לבצע את פעילות הברוקראז ' (קנייה ומכירה של ניירות ערך) שלהם באמצעות "חברי הבורסה" (חבר בורסה - מבצע עבור הגוף המוסדי את פעילות המסחר בניירות ערך) מאותה קבוצה.

למשל קופת גמל מסוימת לא תוכל לרכוש ניירות ערך באמצעות ברוקרים המשתייכים לקבוצה או שקשורים עימה בקשרי בעלות שונים. כמו כן, אישרה ועדת הכספים תקנות המגבילות את שיעור הרכישה מתוך ההנפקה של קבוצת גופים מוסדיים הקשורים לחתמים או מפיצים המשתתפים בהנפקות אלה.

ביצוע עסקאות בניירות ערך

ביצוע עסקאות בניירות ערך מהווה רכיב בפעילות ההשקעה של הגופים המוסדיים (קופות הגמל, קרנות הפנסיה וחברות הביטוח) ולכן מחירי העסקאות משפיעים גם על רווחי החוסכים בגופים אלה. פעילות זו עלולה להיות מושפעת מהקשרים שקיימים בין הגוף המוסדי לבין "חבר בורסה" הקשור לגוף עצמו. עלול להיווצר ניגוד עניינים בו חבר הבורסה יפעל משיקולים רווחיים שאינם בהכרח לטובת החוסכים באותו הגוף.

על מנת להתיר את ניגוד עניינים, נקבע כי גוף מוסדי לא יוכל לרכוש או למכור ניירות ערך באמצעות "חבר בורסה" הקשור אליו. כמו כן, כדי להבטיח שתהליך בחירת חבר הבורסה באמצעותו יתבצעו העסקאות בוצע באופן הולם, התקנות החדשות קובעות כי גוף מוסדי יערוך הליך תחרותי לבחירת חברי הבורסה איתם הוא יעבוד. מתווה ההליך התחרותי יאושר על ידי ועדת ההשקעות של הגוף וזאת על מנת לוודא שביצוע עסקאות בניירות ערך ייעשה בתנאים ובמחירים המיטביים ביותר. ההליך התחרותי יערך אחת לשלוש שנים בין ארבעה משתתפים לפחות.

רכישת ניירות ערך בהנפקות

פעילות החיתום בישראל מתאפיינת בניגוד ענייניים מכיוון שמחד בתי ההשקעות מנהלים כספי חוסכים ומנגד הם מנהלים גם פעילות של חיתום והפצת ניירות ערך. כלומר, בית ההשקעות בכובע שלו כמנהל כספי חיסכון של הציבור רוכש ניירות ערך ובכובע השני כחתם הוא מוכר את ניירות הערך בשוק ההון. ניגוד העניינים זה מוביל לשני מצבים:
"בהנפקות טובות" - החתם יכול לתגמל את הגופים המוסדיים שקשורים אליו, כך שהם ירכשו חלק גבוה יותר בהנפקה על חשבון גופים אחרים שאינם קשורים לאותו חתם.
"בהנפקות רעות" - החתם יכול להיעזר בגופים שקשורים אליו כדי להימנע ממימוש התחייבותו.

על מנת להבטיח שקבלת החלטות ההשקעה בקרב מנהלי הגופים המוסדיים תעשה רק על בסיס שיקולים מקצועיים בלבד, נקבע שבשנתיים הקרובות קבוצת גופים מוסדיים המנהלת יותר מ-10 מיליארד ₪ תוכל לרכוש עד 15% מההנפקה שה"חתם" הקשור אליה משתתף בה, כאשר לאחר שנתיים, השיעור המקסימאלי שניתן יהיה לרכוש בהנפקה ירד ל-10%. יצוין כי מגבלה זו תחול ביחס להנפקת ניירות ערך סחירים ולא סחירים.
הסדרה זו תאפשר את כניסתם של גופים חדשים, לרבות גופים גופי חיתום זרים, לפעילות בתחום החיתום.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988