IBI בתגובה להורדת דירוג האג"ח ע"י S&P מעלות: ההפסדים מני"ע הצטמצמו ל-17 מיליון שקל מ-40 מ' ש'

בחברת הדירוג חששו מהפסדי הנוסטרו של IBI, כפי שהשתקפו בהפסדי החברה ברבעון השלישי, והורידו בשבוע שעבר את דירוג האג"ח של בית ההשקעות ל-"A" מ-"A"

בבית ההשקעות IBI התייחסו היום בהודעה לבורסה להורדת הדירוג לאג"ח של החברה ע"י חברת הדירוג S&P מעלות בשבוע שעבר.

נזכיר כי בחברת הדירוג חששו מהפסדי הנוסטרו של IBI, כפי שהשתקפו בהפסדי החברה ברבעון השלישי, והורידו את דירוג האג"ח של בית ההשקעות ל-"A" מ-"A". שתי הדרגות סווגו כרמת השקעה בסיכון בינוני-גבוה. בחברת דירוג האשראי הותירו תחזית שלילית לדירוג.

"הפסדי פעילות הנוסטרו מאפילים על תחומי פעילות אחרים", נכתב בהודעת חברת הדירוג לעיתונות. פעילות הנוסטרו היא פעילות ההשקעות מכספיו העצמיים של בית ההשקעות. תחום פעילות זה הניב ל-IBI הפסדים ברבעון השלישי על רקע החולשה העולמית בשוקי ההון.

לאחר הורדת הדירוג של האג"ח, בית ההשקעות ביצע בדיקה לגבי ההפסדים שנרשמו ברבעון השלישי, ודיווח בהקשר הזה, כי בעוד שבד"וחות הכספיים של הרבעון השלישי, נוצרו לחברה הפסדים מניירות ערך בסך של 40 מיליון שקל, מתום הרבעון השלישי ועד לסוף נובמבר, לאחר בדיקה שביצעה החברה לגבי ההתפתחות בתחום זהו, דיווחה כי חלה ירידה בהיקף ההפסדים, כך שההפסדים מניירות ערך מתום הרבעון השלישי ועד לאתמול, צומצמו לסך של כ-17 מיליון שקל.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988