פרוטוקול דיווח פנסיוני אחיד מקוצר יפורסם עד הקיץ

זאת כפורמט ביניים שהאוצר והשחקנים בשוק הפנסיוני מקדמים במטרה להקל על הליך הייעוץ הפנסיוני ולקדמו

עד הקיץ הקרוב יהיה פרוטוקול דיווח פנסיוני אחיד מקוצר, שכל היצרנים בשוק הפנסיוני יהיו חייבים להעמיד לטובת הגורמים המפיצים והמשווקים בשוק הפנסיוני - כלומר לטובת היועצים בבנקים וסוכני הביטוח. זאת כפורמט ביניים שהאוצר והשחקנים בשוק הפנסיוני מקדמים במטרה להקל על הליך הייעוץ הפנסיוני ולקדמו.

בשבוע שעבר קיים המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר, יואב בן אור, דיון בהשתתפות נציגי היצרנים והמפיצים הפנסיוניים, בו התקבלה החלטה בנוגע לאימוץ פרוטוקול אחיד מקוצר שיכיל התייחסות לכ-40 פרטים מינימליים בנוגע לחיסכון הפנסיוני של כל פרט ופרט. זאת לעומת הפרוטוקול המלא שטרם נקבע מועד מוערך לגיבושו, שיכלול כ-800 שדות לפרטים שונים שהיצרנים יידרשו למלא לכל חוסך פנסיוני לבקשתו. נציין שהפרוטוקול המלא נמצא בהליכים מוקדמים והוא לא צפוי להתגבש ב-2009.

הפרוטוקול האחיד הינו כלי משמעותי לשיפור מערכי ההפצה של החיסכון הפנסיוני בישראל, ומטרתו ליצור שפה אחת בה ידברו כל השחקנים בשוק הפנסיוני כך שהתשומות האדירות הנדרשות כיום לסידור הנתונים המגיעים מחברות הביטוח ויתר היצרנים הפנסיוניים יפחתו והייעוץ ללקוח יהיה קל ומדויק בהרבה מהקיים כיום.

בדיון האמור נקבע לוח זמנים לגיבוש הפרוטוקול האחיד המקוצר, לפיו תוך כחודשיים-שלושה תוגש טיוטה סופית בנושא, לאחריה יינתן פרק זמן של כחודש-חודשיים להערות מצד גורמי השוק, כך שתוך כארבעה-חמישה חודשים יופץ הפרוטוקול המצומצם.

לפי שעה הייעוץ בבנקים ניתן בכל הבנקים המובילים אך עד כה לא תפס גובה. ככל הידוע עד כה הייעוץ הפנסיוני ניתן ללקוחות מעטים במערכת הבנקאית כשרוב הייעוץ שניתן עד היום נעשה בנוגע לקופות הגמל ורק חלק קטן במיוחד בקרנות הפנסיה.