הפיקוח על הבנקים: קיבלנו כ-1,500 פניות מ-814 רוכשי דירות מחפציבה

במסגרת הטיפול בפניות אשר בירורן הגיע לסיומו, ניתנו, בהתאם לעמדת המפקח על הבנקים, סעדים לנפגעי חפציבה בסכום כולל של כ-258 מליון שקל

הפיקוח על הבנקים קיבל 1,482 פניות בנושא חפציבה, המתייחסות ל-814 רוכשי דירות - כך עולה מנתונים שמפרסם היום (א') בנק ישראל.

במסגרת הטיפול בפניות אשר בירורן הגיע לסיומו, ניתנו, בהתאם לעמדת המפקח על הבנקים, סעדים לנפגעי חפציבה בסכום כולל של כ-258 מליון שקל.

בבנק ישראל מציינים כי תרומתו של הפיקוח על הבנקים בנושא "חפציבה" לא הסתיימה בהחזרת כספים אלא גם בשינוי חקיקה, הוראות ונהלים.

במסגרת הטיפול בנושא חפציבה, הופקו לקחים אשר הביאו, לדברי בנק ישראל, להוצאת הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא הליווי הפיננסי ונוסח כתב ערבות לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה 1974. הוראות אלה הסדירו את דרך התשלום לחשבון הליווי הפיננסי על ידי רוכשי דירות, במטרה להבטיח את כספם, וכן קבעו נוסח אחיד של כתב ערבות שיהיה נהוג במערכת הבנקאית, כדי למנוע הכללת תנאים לא הוגנים כלפי רוכשי הדירות.

צרו איתנו קשר *5988