הערכות: היקף הפרשות הבנקים לחובות מסופקים יזנק ב-2009 לכ-15 מיליארד שקל

ההפרשות בשנת 2009 לבדה צפויות להיות שוות להפרשות שבוצעו בשנים 2005-2008 יחד

הערכות במערכת הבנקאית כי היקף ההפרשות לחובות מסופקים יקפוץ בשנת 2009 ויגיע ל-12-15 מיליארד שקל. "ההפרשות יהיו הרבה יותר גבוהות משנת 2002", אמר בכיר במערכת הבנקאית והעריך כי בנקים מסוימים יפרישו מעל 2% מתיק האשראי. ההפרשות בשנת 2009 לבדה צפויות להיות שוות להפרשות שבוצעו בשנים 2005-2008 יחדיו.

האשראי הבנקאי עומד בתום הרבעון הרביעי על כ-740 מיליארד שקל וההפרשות הצפויות מייצגות שיעור של 1.8%-2% מהתיק. עוד מעריכים במערכת הבנקאית כי אם לא יימצאו הסדרי חוב נאותים לאשראי החוץ-בנקאי צפוי כי ההפרשות יהיו אף גבוהות מכך.

ההפרשות לחובות מסופקים עמדו בשנים האחרונות על שיעור של 0.3%-0.5% מתיק האשראי, שיעור הנמוך מהממוצע הרב-שנתי של 0.6%. שיעור זה ייצג הפרשות נטו של 2-3 מיליארד שקל. בפועל היקף ההפרשות היה גבוה יותר ועמד על 4.5 מיליארד שקל בשנת 2007 ו-5.4 מיליארד שקל בשנת 2006 אך הבנקים נהנו מרקוברי משמעותי של 2.5 מיליארד שקל בממוצע. בשנתיים הקרובות לא צפוי רקוברי בתיק האשראי כיוון שמצב הלווים לא ישתפר אלא יורע כך שהעלייה בהפרשות לא תקוזז.

בשנת 2002, שנת השיא של המשבר הקודם, עמד היקף ההפרשות לחובות מסופקים על 7 מיליארד שקל והשיעור הממוצע היה 1.31%. עם זאת אז היה תיק האשראי קטן יותר והבנקים נהנו מהפרשות נמוכות יחסית בשלוחות חו"ל. כעת כאמור ההערכות הן כי ההפרשות יהיו כפולות בגודלן. מנהל באחד הבנקים הביע דאגה מהיקף ההפרשות ואמר כי למערכת הבנקאית יש יכולת לעבור את 2009 אבל אם היקף ההפרשות יהיה דומה גם בשנת 2010, תתפתח בעיה הונית חמורה.

צרו איתנו קשר *5988